عکس: سایت تفریحی پاترویت

اقدام تحسین برانگیز مسلمانان آمریکا علیه داعش! +عکس

اقدام تحسین برانگیز مسلمانان آمریکا علیه داعش! +عکس

اقدام تحسین برانگیز مسلمانان آمریکا علیه داعش! +

اقدام تحسین برانگیز مسلمانان آمریکا علیه داعش مورد توجه افکار عمومی این کشور قرار گرفت.
مسلمانان آمریکا
به نقل از پایگاه خبری دیلی استار، مسلمانان آمریکا در اقدامی قابل تحسین بر روی یک تابلوی تبلیغاتی بزرگ با گچ نوشتند: داعش تو مزخرف هستی! از طرف مسلمانان واقعی.
حرکت فوق العاده مسلمانان آمریکا علیه داعش
بر این اساس، این تابلوی تبلیغاتی به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و بیش از ۵۳۰۰ نظر را درباره انگیزه این اقدام به خود جلب کرد. بسیاری از مردم این اقدام مسلمانان را ستودند. با این وجود، برخی دیگر این اقدام را متوجه داعش نمی‌دانند و مدعی اختلاط مسلمانان و افراط‌گرایی در آمریکا هستند.

g0hn5482req10m7drcs3

با این حال، یکی از نظردهندگان می‌گوید: این تابلوی تبلیغاتی برای داعش نیست بلکه برای شهروندان آمریکایی فراموش کاری است که همه مسلمانان را افراطی می‌دانند. واقعیت این است که ما (در مورد مسلمانان) در جهل هستیم و نیازمند اقدامات بیشتری از این قبیل برای آگاهی هستیم.
یکی دیگر از کاربران که تروریست‌های داعشی را دلقک می‌داند، در این باره معتقد است: هر کسی که داعش را نماینده اسلام بداند در واقع در راستای برنامه احمقانه تروریست‌ها عمل کرده است و این کار در نهایت به ضرر ما تمام خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران

گردآوری: استایل

The post appeared first on .

اقدام تحسین برانگیز مسلمانان آمریکا علیه داعش! +عکس

اقدام تحسین برانگیز مسلمانان آمریکا علیه داعش! +

اقدام تحسین برانگیز مسلمانان آمریکا علیه داعش مورد توجه افکار عمومی این کشور قرار گرفت.
مسلمانان آمریکا
به نقل از پایگاه خبری دیلی استار، مسلمانان آمریکا در اقدامی قابل تحسین بر روی یک تابلوی تبلیغاتی بزرگ با گچ نوشتند: داعش تو مزخرف هستی! از طرف مسلمانان واقعی.
حرکت فوق العاده مسلمانان آمریکا علیه داعش
بر این اساس، این تابلوی تبلیغاتی به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و بیش از ۵۳۰۰ نظر را درباره انگیزه این اقدام به خود جلب کرد. بسیاری از مردم این اقدام مسلمانان را ستودند. با این وجود، برخی دیگر این اقدام را متوجه داعش نمی‌دانند و مدعی اختلاط مسلمانان و افراط‌گرایی در آمریکا هستند.

(image)

با این حال، یکی از نظردهندگان می‌گوید: این تابلوی تبلیغاتی برای داعش نیست بلکه برای شهروندان آمریکایی فراموش کاری است که همه مسلمانان را افراطی می‌دانند. واقعیت این است که ما (در مورد مسلمانان) در جهل هستیم و نیازمند اقدامات بیشتری از این قبیل برای آگاهی هستیم.
یکی دیگر از کاربران که تروریست‌های داعشی را دلقک می‌داند، در این باره معتقد است: هر کسی که داعش را نماینده اسلام بداند در واقع در راستای برنامه احمقانه تروریست‌ها عمل کرده است و این کار در نهایت به ضرر ما تمام خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران

گردآوری: استایل

The post appeared first on .

اقدام تحسین برانگیز مسلمانان آمریکا علیه داعش! +عکس

ابزار رسانه