عکس: سایت تفریحی پاترویت

اگر قصد فروش آیفون را دارید حتما بخوانید

اگر قصد فروش آیفون را دارید حتما بخوانید

اگر قصد فروش آیفون را دارید حتما بخوانید

احتمالا با فروش گوشی قدیمی مخصوصا اگر آیفون باشد بودجه خوبی برای خرید مدل جدیدتر تامین می شود.  قبل از اقدام به فروش دستگاه اپل خود به شخص دیگری، حتما به خاطر داشته باشید که این اقدامات را باید انجام دهید.

دستگاه شما اطلاعات ارزشمندی نظیر ایمیل ها، تصاویر شخصی، ویدئو ها، شماره تلفن ها و پیام های شما را در بر دارد و هیچ کس دوست ندارد شخصی غریبه دستش به این اطلاعات برسد. از همین روی است که پاکسازی گوشی قبل از فروش آن یک اقدام حیاتی است.

اگر در فکر فروش آیفون یا آیپد خود هستید، حتما مطمئن شوید که دستورالعمل های زیر را برای پاکسازی اطلاعات دستگاه خود به دقت انجام دهید.

تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات

قبل از هر کاری ابتدا باید از اطلاعات دستگاه خود یک نسخه پشتیبان یاBackupتهیه کنید. این کار برای این است که اطلاعات قبلی خود را ذخیره سازی کنید. میتوانید این کار را از طریقiCloudیاiTunesانجام دهید.

برای تهیه نسخه پشتیبان از طریقiCloudبه اینترنتWiFiمتصل شده و بهSettings> iCloud> Backupبروید. در اینجا گزینهiCloud Backupرا فعال کنید و بر روی دکمهBack Up Nowضربه بزیند. بعد از آنکه عملیات تهیه نسخه پشتیبان انجام شد برای اطمینان از صحت کار بهSettings> iCloud> Storage> Manage Storageبروید و مطمئن شوید که نسخه پشتیبان شما در اینجا قرار دارد.

برای تهیه نسخه پشتیبان از طریقiTunesابتدا دستگاه خود را به رایانه خود متصل کنید. نرم افزارiTunesرا باز کنید و به منویFiles> Devices> Back Upبروید وThis Computerرا انتخاب کرده و سپس بر رویBack Up Nowکلیک کنید. همچنین اگر لازم است میتوانید داده های خود را در نسخه پشتیبان رمزگذاری نیز بکنید.

4361563_864

قطع ارتباط باiCloud

بعد از آنکه از اطلاعات و داده های خود نسخه پشتیبان تهیه کردید، لازم است ارتباط دستگاه خود را باiCloudقطع کنید تا صاحب جدید گوشی یا تبلت شما به داده های شما از این طریق دسترسی نداشته باشد. برای انجام این کار بهSettings> iCloudبروید و بر روی دکمهSign Outکلیک کنید. بعد از آن بر روی دکمهDelete From My iPhoneکلیک نمایید تا بعد از ورود گذرواژه حساب کاربری شما درiCloudبه کلی از روی دستگاه پاک شود.

اگر از دستگاه قدیمی تر باiOS 7یا قبل از آن استفاده میکنید بهSettings> iCloudرفته و در آنجا بر رویDelete Accountضربه بزیند.

پاک سازی کل اطلاعات دستگاه

بعد از آنکه ارتباط دستگاه خود را باiCloudقطع کردید نوبت به پاکسازی دستگاه میرسد. بهSettings> General> Reset> Erase All Contentبروید تا کل محتویات گوشی شما پاکسازی شود. در این جا دستگاه از شما میخواهد که حساب کاربری اپل و رمز آن یا گذرواژه خود را وارد کنید و بعد از آن لازم است تا بر روی دکمهEraseضربه بزنید تا عملیات پاکسازی آغاز شود.

سپس باید نگاهی سریع به گوشی خود بیندازید تا از پاک شدن کامل اطلاعات اطمینان حاصل کنید.

اگر قبل از این و بدون پاکسازی گوشی یا آیپد خود اقدام به فروش آن کرده اید نگران نباشید. کافی است به وب سایتicloud.com/findرفته و دستگاه خود را انتخاب کنید و بعد از وارد شدن به حساب کاربریEraseرا برای پاکسازی ان انتخاب کنید. بعد از آن لازم است بر رویRemove from Accountکلیک کنید.

4361564_521

اما اگر بر روی دستگاه قبلی خود از حسابiCloudاستفاده نکرده اید و فراموش کرده اید که اطلاعات آن را پاک کنید چاره ای ندارید جز آن که به صاحب جدید دستگاه تلفن زده و دستورالعمل های بالا را برای پاک سازی به وی بدهید!

باشگاه خبرنگاران جوان

The post appeared first on .

اگر قصد فروش آیفون را دارید حتما بخوانید

اگر قصد فروش آیفون را دارید حتما بخوانید

احتمالا با فروش گوشی قدیمی مخصوصا اگر آیفون باشد بودجه خوبی برای خرید مدل جدیدتر تامین می شود.  قبل از اقدام به فروش دستگاه اپل خود به شخص دیگری، حتما به خاطر داشته باشید که این اقدامات را باید انجام دهید.

دستگاه شما اطلاعات ارزشمندی نظیر ایمیل ها، تصاویر شخصی، ویدئو ها، شماره تلفن ها و پیام های شما را در بر دارد و هیچ کس دوست ندارد شخصی غریبه دستش به این اطلاعات برسد. از همین روی است که پاکسازی گوشی قبل از فروش آن یک اقدام حیاتی است.

اگر در فکر فروش آیفون یا آیپد خود هستید، حتما مطمئن شوید که دستورالعمل های زیر را برای پاکسازی اطلاعات دستگاه خود به دقت انجام دهید.

تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات

قبل از هر کاری ابتدا باید از اطلاعات دستگاه خود یک نسخه پشتیبان یاBackupتهیه کنید. این کار برای این است که اطلاعات قبلی خود را ذخیره سازی کنید. میتوانید این کار را از طریقiCloudیاiTunesانجام دهید.

برای تهیه نسخه پشتیبان از طریقiCloudبه اینترنتWiFiمتصل شده و بهSettings> iCloud> Backupبروید. در اینجا گزینهiCloud Backupرا فعال کنید و بر روی دکمهBack Up Nowضربه بزیند. بعد از آنکه عملیات تهیه نسخه پشتیبان انجام شد برای اطمینان از صحت کار بهSettings> iCloud> Storage> Manage Storageبروید و مطمئن شوید که نسخه پشتیبان شما در اینجا قرار دارد.

برای تهیه نسخه پشتیبان از طریقiTunesابتدا دستگاه خود را به رایانه خود متصل کنید. نرم افزارiTunesرا باز کنید و به منویFiles> Devices> Back Upبروید وThis Computerرا انتخاب کرده و سپس بر رویBack Up Nowکلیک کنید. همچنین اگر لازم است میتوانید داده های خود را در نسخه پشتیبان رمزگذاری نیز بکنید.

(image)

قطع ارتباط باiCloud

بعد از آنکه از اطلاعات و داده های خود نسخه پشتیبان تهیه کردید، لازم است ارتباط دستگاه خود را باiCloudقطع کنید تا صاحب جدید گوشی یا تبلت شما به داده های شما از این طریق دسترسی نداشته باشد. برای انجام این کار بهSettings> iCloudبروید و بر روی دکمهSign Outکلیک کنید. بعد از آن بر روی دکمهDelete From My iPhoneکلیک نمایید تا بعد از ورود گذرواژه حساب کاربری شما درiCloudبه کلی از روی دستگاه پاک شود.

اگر از دستگاه قدیمی تر باiOS 7یا قبل از آن استفاده میکنید بهSettings> iCloudرفته و در آنجا بر رویDelete Accountضربه بزیند.

پاک سازی کل اطلاعات دستگاه

بعد از آنکه ارتباط دستگاه خود را باiCloudقطع کردید نوبت به پاکسازی دستگاه میرسد. بهSettings> General> Reset> Erase All Contentبروید تا کل محتویات گوشی شما پاکسازی شود. در این جا دستگاه از شما میخواهد که حساب کاربری اپل و رمز آن یا گذرواژه خود را وارد کنید و بعد از آن لازم است تا بر روی دکمهEraseضربه بزنید تا عملیات پاکسازی آغاز شود.

سپس باید نگاهی سریع به گوشی خود بیندازید تا از پاک شدن کامل اطلاعات اطمینان حاصل کنید.

اگر قبل از این و بدون پاکسازی گوشی یا آیپد خود اقدام به فروش آن کرده اید نگران نباشید. کافی است به وب سایتicloud.com/findرفته و دستگاه خود را انتخاب کنید و بعد از وارد شدن به حساب کاربریEraseرا برای پاکسازی ان انتخاب کنید. بعد از آن لازم است بر رویRemove from Accountکلیک کنید.

(image)

اما اگر بر روی دستگاه قبلی خود از حسابiCloudاستفاده نکرده اید و فراموش کرده اید که اطلاعات آن را پاک کنید چاره ای ندارید جز آن که به صاحب جدید دستگاه تلفن زده و دستورالعمل های بالا را برای پاک سازی به وی بدهید!

باشگاه خبرنگاران جوان

The post appeared first on .

اگر قصد فروش آیفون را دارید حتما بخوانید

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 4

دانلود فیلم جدید