عکس: سایت تفریحی پاترویت

این زن سالخورده متولد ۱۲۹۹، پای صندوق رأی! +عکس

این زن سالخورده متولد ۱۲۹۹، پای صندوق رأی! +عکس

این زن سالخورده متولد ۱۲۹۹، پای صندوق رأی! +عکس

صندوق رأی
این زن سالخورده، که متولد ۱۲۹۹ است، برای مشارکت در تعیین سرنوشت خود و منطقه خود به تنهایی به شعبه اخذ رای مراجعه کرده و به نامزد منتخب خود رای داد.
این زن سالخورده، متولد ۱۲۹۹ است
پیرزن متولد ۱۲۹۹ پای صندوق رأی
پیرزن متولد ۱۲۹۹ پای صندوق رأی

qu33c5exksgfxn6b56e
مشرق

گرداوری:

The post appeared first on .

این زن سالخورده متولد ۱۲۹۹، پای صندوق رأی! +عکس

این زن سالخورده متولد ۱۲۹۹، پای صندوق رأی! +عکس

صندوق رأی
این زن سالخورده، که متولد ۱۲۹۹ است، برای مشارکت در تعیین سرنوشت خود و منطقه خود به تنهایی به شعبه اخذ رای مراجعه کرده و به نامزد منتخب خود رای داد.
این زن سالخورده، متولد ۱۲۹۹ است
پیرزن متولد ۱۲۹۹ پای صندوق رأی
پیرزن متولد ۱۲۹۹ پای صندوق رأی

(image)
مشرق

گرداوری:

The post appeared first on .

این زن سالخورده متولد ۱۲۹۹، پای صندوق رأی! +عکس

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 7

روزنامه قانون