عکس: سایت تفریحی پاترویت

برادرکشی فجیع یک داعشی به اتهام جاسوسی! +تصاویر

برادرکشی فجیع یک داعشی به اتهام جاسوسی! +تصاویر

برادرکشی فجیع یک داعشی به اتهام جاسوسی! +تصاویر
در جدیدترین فیلم داعش، یکی از اعضای این گروه برادرش را به اتهام جاسوسی اعدام کرد.
داعشی
به نقل از دیلی‌میل، جدیدترین فیلم منتشره از اعدام‌های گروه تروریستی داعش یکی از اعضای این گروه را در حالیکه به برادر خود شلیک می‌کند، نشان می‌دهد.
«ابو عبدالله» یکی از عناصر داعش است که برادر خود را به اتهام جاسوسی و با شلیک یک گلوله اعدام می‌کند. در این فلیم دو مرد که چشم بند دارند به داخل محوطه‌ای راهنمایی می‌شوند و پس از زانو زدن به دست دو مرد دیگر کشته می‌شوند. در مجموع در طول یک روز ۵ نفر اعدام شدند. دو نفر از این افراد گردن زده شدند و به سه نفر دیگر شلیک شد.
گروه تروریستی داعش در ماه های اخیر تعداد زیادی از اعضای اصلی خود را از دست داده است. این گروه با افزایش حملات تضعیف شده و مناطق تحت تسلط خود در عراق و سوریه را از دست می‌دهد. به همین دلیل داعش قصد دارد با سخت‌گیری بیشتر و ایجاد رعب و وحشت اعضای خود را به انجام تمام دستورات وادار کند.

5cr3lzfrkej9bz9d4ac

8e6gtk12wx5tcxihsocp

3eijlpinoqxq2ej12pl

گرداوری:

The post appeared first on .

برادرکشی فجیع یک داعشی به اتهام جاسوسی! +تصاویر

برادرکشی فجیع یک داعشی به اتهام جاسوسی! +تصاویر
در جدیدترین فیلم داعش، یکی از اعضای این گروه برادرش را به اتهام جاسوسی اعدام کرد.
داعشی
به نقل از دیلی‌میل، جدیدترین فیلم منتشره از اعدام‌های گروه تروریستی داعش یکی از اعضای این گروه را در حالیکه به برادر خود شلیک می‌کند، نشان می‌دهد.
«ابو عبدالله» یکی از عناصر داعش است که برادر خود را به اتهام جاسوسی و با شلیک یک گلوله اعدام می‌کند. در این فلیم دو مرد که چشم بند دارند به داخل محوطه‌ای راهنمایی می‌شوند و پس از زانو زدن به دست دو مرد دیگر کشته می‌شوند. در مجموع در طول یک روز ۵ نفر اعدام شدند. دو نفر از این افراد گردن زده شدند و به سه نفر دیگر شلیک شد.
گروه تروریستی داعش در ماه های اخیر تعداد زیادی از اعضای اصلی خود را از دست داده است. این گروه با افزایش حملات تضعیف شده و مناطق تحت تسلط خود در عراق و سوریه را از دست می‌دهد. به همین دلیل داعش قصد دارد با سخت‌گیری بیشتر و ایجاد رعب و وحشت اعضای خود را به انجام تمام دستورات وادار کند.

(image)

(image)

(image)

گرداوری:

The post appeared first on .

برادرکشی فجیع یک داعشی به اتهام جاسوسی! +تصاویر

تلگرام