عکس: سایت تفریحی پاترویت

ترجمه فوری با اپلیکیشن Text Grabber

ترجمه فوری با اپلیکیشن Text Grabber

ترجمه فوری با اپلیکیشن Text Grabber

اپلیکیشن Text Grabber تحولی در دنیای ترجمه ایجاد کرده است . تا کنون هر آنچه می خواستید ترجمه کنید را باید تایپ می کردید اما از این بعد کافی است عکس بگیرید.

4611082_284

اما این اپلیکیشن به شما اجازه می دهد دوربین آیفون خود را مقابل یک متن بگیرید تا برنامه متن را به زبانی که انتخاب کرده اید ترجمه کند.

گفتنی است ؛ سیستم ترجمه این نرم افزار بسیار سریع عمل می کند و پس از گرفتن عکس و آنالیز بلافاصله ترجمه آن را ارایه میدهد .

باشگاه خبرنگاران جوان

The post appeared first on .

ترجمه فوری با اپلیکیشن Text Grabber

ترجمه فوری با اپلیکیشن Text Grabber

اپلیکیشن Text Grabber تحولی در دنیای ترجمه ایجاد کرده است . تا کنون هر آنچه می خواستید ترجمه کنید را باید تایپ می کردید اما از این بعد کافی است عکس بگیرید.

(image)

اما این اپلیکیشن به شما اجازه می دهد دوربین آیفون خود را مقابل یک متن بگیرید تا برنامه متن را به زبانی که انتخاب کرده اید ترجمه کند.

گفتنی است ؛ سیستم ترجمه این نرم افزار بسیار سریع عمل می کند و پس از گرفتن عکس و آنالیز بلافاصله ترجمه آن را ارایه میدهد .

باشگاه خبرنگاران جوان

The post appeared first on .

ترجمه فوری با اپلیکیشن Text Grabber

عکس جدید اینستاگرام