عکس: سایت تفریحی پاترویت

تسلیت اینستاگرامی “دیوید بکهام” به مناسبت درگذشت محمد علی کلی! +عکس

تسلیت اینستاگرامی “دیوید بکهام” به مناسبت درگذشت محمد علی کلی! +عکس

تسلیت اینستاگرامی “دیوید بکهام” به مناسبت درگذشت محمد علی کلی! +عکس

دیوید بکهام افسانه ای به خانواده و دوستان محمد علی کلی این اتفاق ناگوار را تسلیت گفت.
اسطوره دنیای بوکس
بازیکن انگلیسی در صفحه اینستاگرام شخصی خود در گذشت بوکسور معروف محمد علی کلی را اینگونه تسلیت گفت: غیرممکن تنها یک واژه بزرگ است که از مردان کوچک شنیده می شود. غیرممکن یک واقعیت نیست، یک عقیده است. غیرممکن یک احتمال است، یک اتفاق زودگذر است.
غیرممکن هیچ است…

qpcj2ogxrwyvor10swhe
باشگاه خبرنگاران

گرداوری:

The post appeared first on .

تسلیت اینستاگرامی “دیوید بکهام” به مناسبت درگذشت محمد علی کلی! +عکس

تسلیت اینستاگرامی “دیوید بکهام” به مناسبت درگذشت محمد علی کلی! +عکس

دیوید بکهام افسانه ای به خانواده و دوستان محمد علی کلی این اتفاق ناگوار را تسلیت گفت.
اسطوره دنیای بوکس
بازیکن انگلیسی در صفحه اینستاگرام شخصی خود در گذشت بوکسور معروف محمد علی کلی را اینگونه تسلیت گفت: غیرممکن تنها یک واژه بزرگ است که از مردان کوچک شنیده می شود. غیرممکن یک واقعیت نیست، یک عقیده است. غیرممکن یک احتمال است، یک اتفاق زودگذر است.
غیرممکن هیچ است…

(image)
باشگاه خبرنگاران

گرداوری:

The post appeared first on .

تسلیت اینستاگرامی “دیوید بکهام” به مناسبت درگذشت محمد علی کلی! +عکس

دانلود سرا