عکس: سایت تفریحی پاترویت

تصاویر دلخراش از گرمازدگی رفتگران شهرداری

تصاویر دلخراش از گرمازدگی رفتگران شهرداری

تصاویر دلخراش از گرمازدگی رفتگران شهرداری

گرمازدگی کارگران شهرداری بوشهر

گرمای کم سابقه در جنوب کشور، باعث گرمازدگی کارگران شهرداری بوشهر شده و کارشان به بیمارستان کشید.

گرداوری:

The post appeared first on .

تصاویر دلخراش از گرمازدگی رفتگران شهرداری

تصاویر دلخراش از گرمازدگی رفتگران شهرداری

گرمازدگی کارگران شهرداری بوشهر

گرمای کم سابقه در جنوب کشور، باعث گرمازدگی کارگران شهرداری بوشهر شده و کارشان به بیمارستان کشید.

گرداوری:

The post appeared first on .

تصاویر دلخراش از گرمازدگی رفتگران شهرداری

تکست آهنگ