عکس: سایت تفریحی پاترویت

تصاویر فولکس واگن

تصاویر فولکس واگن

تصاویر فولکس واگن

فولکس واگن، بسته ای به منظور ارتقاء ظاهر شیروکو، خودرو محبوب هاچ بک خود، ارئه کرده است. شیروکو یکی از تولیدات قدیمی فوکس واگن به شمار می آید که شاهد بازطراحی‌های اساسی از زمان ورودش به بازار در سال ۱۹۷۴ بوده است.

139502261123482181299873

139502261123523991299873

139502261123537721299873

13950226112430421299873

139502261124327721299873

139502261124353311299873

139502261124375611299873

خودرو بانک

The post appeared first on .

تصاویر فولکس واگن

تصاویر فولکس واگن

فولکس واگن، بسته ای به منظور ارتقاء ظاهر شیروکو، خودرو محبوب هاچ بک خود، ارئه کرده است. شیروکو یکی از تولیدات قدیمی فوکس واگن به شمار می آید که شاهد بازطراحی‌های اساسی از زمان ورودش به بازار در سال ۱۹۷۴ بوده است.

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

خودرو بانک

The post appeared first on .

تصاویر فولکس واگن

خرید بک لینک

دانلود سریال و آهنگ