عکس: سایت تفریحی پاترویت

تولد ۹۰ سالگی ملکه انگلیس/عکس

تولد ۹۰ سالگی ملکه انگلیس/عکس

به گزارش ایران استایل;دیروز ملکه انگلیس وارد ۹۰ سالگی شد و به همین مناسبت در سراسر بریتانیا مشعل هایی به احترام او روشن شد.

۱۲۷۰ مشعل در سراسر بریتانیا دیروز روشن شد که اولین ان را خود ملکه با دستان خودش روشن کرد.در این مراسم پسر مکله که شاهزاده ولز نیز محسوب میشود

در کنار مادرش بود و در انجام کار ها و روشن کردن مشعل به مادرش کمک میکرد.

این مراسم در شهر تقریبا کوچک ویندسور برگزار شد.بل از شروع مراسم ملکه با مردم این شهر ملاقات کرد و طبق رسومات کادوهایی از طرف مردم این شهر دریافت کرد.

بعد از اتمام مراسم هم پسر دیگر ملکه یعنی شاهزاده چارلز در مقابل کاخ سلطنتی این شهر به استقبال مادرش امد.

پسر ملکه سخنرانی کوتاهی هم برای مادرش کرد.او در بخشی از سخنرانی اش به مادرش گفت:مادر باورم نمیشود که به این زودی ۹۰ ساله شدی.من و تو از وقتی که تو ۲۲ ساله بودی با یکدیگر اشنا شدیم.

336AD56F00000578-3551253-image-a-2_14612814291243366172700000578-3551253-image-m-161_14612396703743369DF1600000578-3551253-image-a-42_14612666087783369BEED00000578-3551253-image-m-43_14612666173563369932E00000578-3551253-image-a-21_14612661524593369812000000578-3551253-image-a-9_146126603731733697F5300000578-3551253-image-m-18_1461266122872

The post appeared first on .

تولد ۹۰ سالگی ملکه انگلیس/عکس

به گزارش ایران استایل;دیروز ملکه انگلیس وارد ۹۰ سالگی شد و به همین مناسبت در سراسر بریتانیا مشعل هایی به احترام او روشن شد.

۱۲۷۰ مشعل در سراسر بریتانیا دیروز روشن شد که اولین ان را خود ملکه با دستان خودش روشن کرد.در این مراسم پسر مکله که شاهزاده ولز نیز محسوب میشود

در کنار مادرش بود و در انجام کار ها و روشن کردن مشعل به مادرش کمک میکرد.

این مراسم در شهر تقریبا کوچک ویندسور برگزار شد.بل از شروع مراسم ملکه با مردم این شهر ملاقات کرد و طبق رسومات کادوهایی از طرف مردم این شهر دریافت کرد.

بعد از اتمام مراسم هم پسر دیگر ملکه یعنی شاهزاده چارلز در مقابل کاخ سلطنتی این شهر به استقبال مادرش امد.

پسر ملکه سخنرانی کوتاهی هم برای مادرش کرد.او در بخشی از سخنرانی اش به مادرش گفت:مادر باورم نمیشود که به این زودی ۹۰ ساله شدی.من و تو از وقتی که تو ۲۲ ساله بودی با یکدیگر اشنا شدیم.

(image) (image) (image) (image) (image) (image) (image)

The post appeared first on .

تولد ۹۰ سالگی ملکه انگلیس/عکس

آپدیت آنلاین نود 32

خبرگزاری اصفحان