عکس: سایت تفریحی پاترویت

جریمه و اخراج یک زن از کشورش به خاطر چک کردن گوشی همسرش!

جریمه و اخراج یک زن از کشورش به خاطر چک کردن گوشی همسرش!

جریمه و اخراج یک زن از کشورش
دادگاهی در امارات متحده عربی یک زن را به خاطر نقض حریم شخصی همسرش جریمه و از این کشور اخراج کرده است.
چک کردن گوشی
این زن به همسرش بدگمان بوده و مخفیانه تلفن همراه او را چک کرده است.
همسر این زن پس از اطلاع از ماجرا به پلیس شکایت کرده و دادگاهِ امارات نیز طبق یکی از قوانین مربوط به جرایم سایبری زن را محکوم کرده است.

این زن که عرب است و در امارات سکونت دارد به پرداخت ۱۵۰ هزار درهم محکوم و از این کشور اخراج شده است.
این زن در دادگاه اعتراف کرده که بدون اجازه همسرش تلفن همراه او را چک کرده و عکس‌هایی را به تلفن همراه خود منتقل کرده است.
ملیت اصلی این زوج هنوز اعلام نشده، اما گفته می‌شود هر دوی آنها از کشورهای عربی هستند.
عصر ایران

گرداوری:

The post appeared first on .

جریمه و اخراج یک زن از کشورش به خاطر چک کردن گوشی همسرش!

جریمه و اخراج یک زن از کشورش
دادگاهی در امارات متحده عربی یک زن را به خاطر نقض حریم شخصی همسرش جریمه و از این کشور اخراج کرده است.
چک کردن گوشی
این زن به همسرش بدگمان بوده و مخفیانه تلفن همراه او را چک کرده است.
همسر این زن پس از اطلاع از ماجرا به پلیس شکایت کرده و دادگاهِ امارات نیز طبق یکی از قوانین مربوط به جرایم سایبری زن را محکوم کرده است.

این زن که عرب است و در امارات سکونت دارد به پرداخت ۱۵۰ هزار درهم محکوم و از این کشور اخراج شده است.
این زن در دادگاه اعتراف کرده که بدون اجازه همسرش تلفن همراه او را چک کرده و عکس‌هایی را به تلفن همراه خود منتقل کرده است.
ملیت اصلی این زوج هنوز اعلام نشده، اما گفته می‌شود هر دوی آنها از کشورهای عربی هستند.
عصر ایران

گرداوری:

The post appeared first on .

جریمه و اخراج یک زن از کشورش به خاطر چک کردن گوشی همسرش!

موزیک سرا