عکس: سایت تفریحی پاترویت

جزییات زمان و نحوه ثبت نام در برنامه جمعه ها در ایرتویا

جزییات زمان و نحوه ثبت نام در برنامه جمعه ها در ایرتویا

جزییات زمان و نحوه ثبت نام در برنامه جمعه ها در ایرتویا

45981_irtoya

به اطلاع کلیه علاقه مندان عزیز می رساند، جهت ثبت نام در برنامه تست درایو خودروهای تویوتا به نکات ذیل توجه فرمایند:
۱. روز جمعه هر هفته یک مدل خودروی تویوتا مورد تست قرار می گیرد.
۲. اولین تست درایو مربوط به خودروی پریوس بوده و در روز جمعه مورخ ۹۵/۰۲/۱۷ برگزار می شود.
۳. مهلت ثبت نام تست درایو خودروی پریوس از روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۰۷ تا روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۱۲ می باشد.
۴. نحوه ثبت نام با مراجعه به وب سایت ایرتویا و پرکردن فرم مربوطه می باشد.
۵. بدیهی است پر کردن فرم ثبت نام به معنای قطعی شدن قبولی در تست درایو نمی باشد و شرکت ایرتویا پس از بررسی شرایط متقاضی و با توجه به اولویت ثبت نام و ظرفیت برنامه، اقدام به تماس با متقاضیان واجد شرایط می نماید.
۶. متقاضیانی که به دلیل تکمیل شدن ظرفیت، تماسی با آنها حاصل نشده است، شرکت ایرتویا با ارسال ایمیل، زمان تست درایو خودرو های دیگر و در صورت تمدید، زمان تست درایو خودروی فعلی را اطلاع می نماید.

لازم به ذکر است زمان تست درایو خودروی بعدی در روز جمعه مورخ ۹۵/۲/۲۴ صورت می گیرد و زمان ثبت نام و مدل خودروی مورد تست در اطلاعیه بعدی که در روز شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۱۱ در وب سایت ایرتویا انتشار می یابد مشخص می گردد.

خودرو بانک

The post appeared first on .

جزییات زمان و نحوه ثبت نام در برنامه جمعه ها در ایرتویا

جزییات زمان و نحوه ثبت نام در برنامه جمعه ها در ایرتویا

(image)

به اطلاع کلیه علاقه مندان عزیز می رساند، جهت ثبت نام در برنامه تست درایو خودروهای تویوتا به نکات ذیل توجه فرمایند:
۱. روز جمعه هر هفته یک مدل خودروی تویوتا مورد تست قرار می گیرد.
۲. اولین تست درایو مربوط به خودروی پریوس بوده و در روز جمعه مورخ ۹۵/۰۲/۱۷ برگزار می شود.
۳. مهلت ثبت نام تست درایو خودروی پریوس از روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۰۷ تا روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۱۲ می باشد.
۴. نحوه ثبت نام با مراجعه به وب سایت ایرتویا و پرکردن فرم مربوطه می باشد.
۵. بدیهی است پر کردن فرم ثبت نام به معنای قطعی شدن قبولی در تست درایو نمی باشد و شرکت ایرتویا پس از بررسی شرایط متقاضی و با توجه به اولویت ثبت نام و ظرفیت برنامه، اقدام به تماس با متقاضیان واجد شرایط می نماید.
۶. متقاضیانی که به دلیل تکمیل شدن ظرفیت، تماسی با آنها حاصل نشده است، شرکت ایرتویا با ارسال ایمیل، زمان تست درایو خودرو های دیگر و در صورت تمدید، زمان تست درایو خودروی فعلی را اطلاع می نماید.

لازم به ذکر است زمان تست درایو خودروی بعدی در روز جمعه مورخ ۹۵/۲/۲۴ صورت می گیرد و زمان ثبت نام و مدل خودروی مورد تست در اطلاعیه بعدی که در روز شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۱۱ در وب سایت ایرتویا انتشار می یابد مشخص می گردد.

خودرو بانک

The post appeared first on .

جزییات زمان و نحوه ثبت نام در برنامه جمعه ها در ایرتویا

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 6