عکس: سایت تفریحی پاترویت

جمعیت ببریتانیا به زودی از فرانسه سبقت خواهد گرفت

جمعیت ببریتانیا به زودی از فرانسه سبقت خواهد گرفت

به گزارش ایران استایل;طبق امار جدیدی که ارائه شده است به احتمال بسیار بالا جمعیت انگلیس به زودی از فرانسه نیز بیشتر میشود تا تبدیل به دومین کشور پر جمعیت اروپا شود.

جمعیت بریتانیا در سال گذشته ۰.۸۸ درصد افزایش پیدا کرده است و به ۶۵.۳ میلیون نفر رسیده است.این در حالی است که جمعیت فرانسه فقط۰.۳۷ درصد افزایش داشته و به ۶۶.۶میلیون

نفر رسیده است.بریتانیا سالانه مهمان ۳۳۰هزار مهاجر است که به دلیل جوانی ان ها انتظار میرود به دلیل زاد و ولد بین ان ها جمعیت بریتانیا دچار یک جهش در سال های پیش رو باشد.

سیمون رز محقق در این رابطه میگوید که افزایش جمعیت باعث خواهد شد که فشار مسکن و کار و حمل و نقل عمومی به شدت افزایش پیدا کند.

او میگوید در دهه ی پیش رو جمعیت بریتانیا از فرانسه پیشی خواهد گرفت مگر اینکه اتفاق خاصی بیوفتد و رویکرد های مرتبط انگلیس تغییر پیدا کند.

16DBA9CC000005DC-3682134-A_Sikh_family_walk_down_the_road_in_Luton-m-40_14680712521021193567300000514-3682134-image-a-43_14680714953293619BB2A00000578-3682134-image-a-35_146807116038830E18C0400000578-3682134-People_gather_at_the_market_in_Moreton_on_the_Marsh_Gloucestersh-m-42_1468071285757

The post appeared first on .

جمعیت ببریتانیا به زودی از فرانسه سبقت خواهد گرفت

به گزارش ایران استایل;طبق امار جدیدی که ارائه شده است به احتمال بسیار بالا جمعیت انگلیس به زودی از فرانسه نیز بیشتر میشود تا تبدیل به دومین کشور پر جمعیت اروپا شود.

جمعیت بریتانیا در سال گذشته ۰.۸۸ درصد افزایش پیدا کرده است و به ۶۵.۳ میلیون نفر رسیده است.این در حالی است که جمعیت فرانسه فقط۰.۳۷ درصد افزایش داشته و به ۶۶.۶میلیون

نفر رسیده است.بریتانیا سالانه مهمان ۳۳۰هزار مهاجر است که به دلیل جوانی ان ها انتظار میرود به دلیل زاد و ولد بین ان ها جمعیت بریتانیا دچار یک جهش در سال های پیش رو باشد.

سیمون رز محقق در این رابطه میگوید که افزایش جمعیت باعث خواهد شد که فشار مسکن و کار و حمل و نقل عمومی به شدت افزایش پیدا کند.

او میگوید در دهه ی پیش رو جمعیت بریتانیا از فرانسه پیشی خواهد گرفت مگر اینکه اتفاق خاصی بیوفتد و رویکرد های مرتبط انگلیس تغییر پیدا کند.

(image) (image) (image) (image)

The post appeared first on .

جمعیت ببریتانیا به زودی از فرانسه سبقت خواهد گرفت

فروش بک لینک

مرجع توریسم