عکس: سایت تفریحی پاترویت

حمله دوباره داعش به ترکیه !+عکس

حمله دوباره داعش به ترکیه !+عکس

حمله دوباره داعش به ترکیه !+عکس
در این حمله راکتی دست کم دو شهروند ترک زخمی شده اند.
داعش
لحظاتی پیش دو راکت به شهر «کیلیس» واقع در مرز ترکیه با سوریه اصابت کرد.
این دو راکت از مناطق تحت اشغال داعش به ترکیه شلیک شده اند.
در این حمله راکتی دست کم دو شهروند ترک زخمی شده اند.
شهر کیلیس که در نزدیکی مرز سوریه قرار دارد در هفته های اخیر مرتبا با اصابت راکت مواجه بوده و جالب این که ارتش ترکیه تا کنون واکنشی نسبت به آن نشان نداده است.

مهر

گرداوری:

The post appeared first on .

حمله دوباره داعش به ترکیه !+عکس

حمله دوباره داعش به ترکیه !+عکس
در این حمله راکتی دست کم دو شهروند ترک زخمی شده اند.
داعش
لحظاتی پیش دو راکت به شهر «کیلیس» واقع در مرز ترکیه با سوریه اصابت کرد.
این دو راکت از مناطق تحت اشغال داعش به ترکیه شلیک شده اند.
در این حمله راکتی دست کم دو شهروند ترک زخمی شده اند.
شهر کیلیس که در نزدیکی مرز سوریه قرار دارد در هفته های اخیر مرتبا با اصابت راکت مواجه بوده و جالب این که ارتش ترکیه تا کنون واکنشی نسبت به آن نشان نداده است.

مهر

گرداوری:

The post appeared first on .

حمله دوباره داعش به ترکیه !+عکس

آپدیت نود 32 نسخه 9

فیلم سریال آهنگ