عکس: سایت تفریحی پاترویت

خداحافظی فریبا نادری از بازیگری!؟

خداحافظی فریبا نادری از بازیگری!؟
فریبا نادری قصد دارد از بازیگری خداحافظی کند! فریبا نادری بازیگر سینما و تلویزیون گفت: این روزها اصلا از وضعیت بازیگری و کاری خود راضی نیستم چراکه نزدیک به یک سال است که کار نکرده ام. وی افزود: بانوان مانند آقایان نمی توانند شغل دوم داشته باشند که در صورت بی کاری بتوانند زندگی خود […]

خداحافظی فریبا نادری از بازیگری!؟

فریبا نادری قصد دارد از بازیگری خداحافظی کند! فریبا نادری بازیگر سینما و تلویزیون گفت: این روزها اصلا از وضعیت بازیگری و کاری خود راضی نیستم چراکه نزدیک به یک سال است که کار نکرده ام. وی افزود: بانوان مانند آقایان نمی توانند شغل دوم داشته باشند که در صورت بی کاری بتوانند زندگی خود […]
خداحافظی فریبا نادری از بازیگری!؟

میهن دانلود