عکس: سایت تفریحی پاترویت

خطرناک ترین درخت جهان! +عکس

خطرناک ترین درخت جهان! +عکس

خطرناک ترین درخت جهان! +
این درخت سمی کسانی را که به آن دست می زنند از این کار به شدت پشیمان می کند!
خطرناک ترین درخت
مانسینلا (Hippomane mancinella) خطر ناک ترین درختی است که حتی باعث مرگ افراد میشود. این درخت سمی کسانی را که به آن دست می زنند از این کار به شدت پشیمان می کند!

y9xyhtpjoatwg9a9kbv

برای محافظت مردم دور تا دور درخت مانسینلا حفاظ مخصوص قرار میدهند و تابلو های هشدار به رهگذران میگوید به هیچ وجه به درخت، میوه و حتی برگش دست نزنند. این درخت در غرب هندوستان و قسمت هایی از قاره آمریکا رشد کرده میوه می دهد. بلندی آن به سه تا پانزده متر می رسد.

dehpijiy0a874efrttpo
اگر در یک روز بارانی فردی به طور اتفاقی از زیر شاخه ها و برگ های درخت بگذرد. قطرات فرو چکیده از برگ ها و میوه ایدرخت باعث زخم های عمیق میشود!

در صورت سوزاندن درخت دود حاصل از آن باعث کوری شده، و یا حتی دست زدن به تنه درخت آبسه های بزرگ رو پوست بوجود می آورد گویی دست قربانی با آبجوش سوخته است. خوردن میوه این درخت اما باعث مرگ فرد می شود.

286ae8ys3f7g1bjs57mi

برنا

گردآوری: استایل

The post appeared first on .

خطرناک ترین درخت جهان! +عکس

خطرناک ترین درخت جهان! +
این درخت سمی کسانی را که به آن دست می زنند از این کار به شدت پشیمان می کند!
خطرناک ترین درخت
مانسینلا (Hippomane mancinella) خطر ناک ترین درختی است که حتی باعث مرگ افراد میشود. این درخت سمی کسانی را که به آن دست می زنند از این کار به شدت پشیمان می کند!

(image)

برای محافظت مردم دور تا دور درخت مانسینلا حفاظ مخصوص قرار میدهند و تابلو های هشدار به رهگذران میگوید به هیچ وجه به درخت، میوه و حتی برگش دست نزنند. این درخت در غرب هندوستان و قسمت هایی از قاره آمریکا رشد کرده میوه می دهد. بلندی آن به سه تا پانزده متر می رسد.

(image)
اگر در یک روز بارانی فردی به طور اتفاقی از زیر شاخه ها و برگ های درخت بگذرد. قطرات فرو چکیده از برگ ها و میوه ایدرخت باعث زخم های عمیق میشود!

در صورت سوزاندن درخت دود حاصل از آن باعث کوری شده، و یا حتی دست زدن به تنه درخت آبسه های بزرگ رو پوست بوجود می آورد گویی دست قربانی با آبجوش سوخته است. خوردن میوه این درخت اما باعث مرگ فرد می شود.

(image)

برنا

گردآوری: استایل

The post appeared first on .

خطرناک ترین درخت جهان! +عکس

خبر فرهنگیان