عکس: سایت تفریحی پاترویت

خودکشی پسر روس از ترس پدر/عکس

خودکشی پسر روس از ترس پدر/عکس

به گزارش ایران استایل;راسلان گوتو نام پسر ۱۸ ساله ای است که بعد از اینکه با ماشینی که پدرش برای او خریده بود تصادف میکند از ترس مواجه

شدن با پدرش خود را با یک طناب از یک درخت حلق اویز میکند.

بعد از اینکه او با این ماشین که یک لند روور بوده تصادف میکند به نامزدش از ترسش بابت مواجه شدن با پدرش میگوید و سعی میکند از او کمکی بگیرد.

او بعد از اینکه با نامزدش صحبت میکند به گوشی مادرش نیز پیامی میدهد و مینیوسد که او به زودی همه چیز را از بالا نگاه خواهد کرد.ساعاتی بعد

پلیس جنازه او را در حالیکه خود را از درختی دار زده بود پیدا میکنند.پلیس میگوید که در خون او کمی ماده روان گردان نیز پیدا شده است ولی بعید به نظر میرسد

که در تصمیم گیری او اثری گذاشته باشد.

این پسر ۱۸ساله یکی از بهترین جیمناست های منطقه زندگی خود نیز بود.

349AD6D800000578-0-image-m-3_1464200022098349AD6BE00000578-0-image-a-5_1464200273771

 

 

The post appeared first on .

خودکشی پسر روس از ترس پدر/عکس

به گزارش ایران استایل;راسلان گوتو نام پسر ۱۸ ساله ای است که بعد از اینکه با ماشینی که پدرش برای او خریده بود تصادف میکند از ترس مواجه

شدن با پدرش خود را با یک طناب از یک درخت حلق اویز میکند.

بعد از اینکه او با این ماشین که یک لند روور بوده تصادف میکند به نامزدش از ترسش بابت مواجه شدن با پدرش میگوید و سعی میکند از او کمکی بگیرد.

او بعد از اینکه با نامزدش صحبت میکند به گوشی مادرش نیز پیامی میدهد و مینیوسد که او به زودی همه چیز را از بالا نگاه خواهد کرد.ساعاتی بعد

پلیس جنازه او را در حالیکه خود را از درختی دار زده بود پیدا میکنند.پلیس میگوید که در خون او کمی ماده روان گردان نیز پیدا شده است ولی بعید به نظر میرسد

که در تصمیم گیری او اثری گذاشته باشد.

این پسر ۱۸ساله یکی از بهترین جیمناست های منطقه زندگی خود نیز بود.

(image) (image)

 

 

The post appeared first on .

خودکشی پسر روس از ترس پدر/عکس

فانتزی