عکس: سایت تفریحی پاترویت

خوشحالی عجیب تنها نجات یافته سقوط هواپیمای مصری! +تصویر

خوشحالی عجیب تنها نجات یافته سقوط هواپیمای مصری! +تصویر

خوشحالی عجیب تنها نجات یافته سقوط هواپیمای مصری! +تصویر
تنها نجات یافتۀ حادثه سقوط هواپیمای مصری از خوشحالی دو گوسفند قربانی کرد.
هواپیمای مصری
کاربران شبکه های اجتماعی عکسی را از “رواد المعروفی” دانشجوی لیبیایی مقیم فرانسه که از سقوط هواپیمای “ایرباس ۳۲۰” نجات یافت، منتشر کرده اند.
خوشحالی تنها نجات یافته حادثه هواپیمای مصری
او به دلیل تأخیر از پرواز جا ماند، و وقتی به فرودگاه شارل دوگل فرانسه رسید که هواپیما پرواز کرده بود.
هواپیمای مصری با ۶۶ مسافر ساعت چهار بامداد پنجشنبه به وقت محلی قاهره دقایقی پس از ورود به حریم هوایی مصراز صفحه رادار محو و در جنوب شرق دریای اژه سقوط کرد.

خوشحالی تنها نجات یافته حادثه هواپیمای مصری +عکس
العالم

گرداوری:

The post appeared first on .

خوشحالی عجیب تنها نجات یافته سقوط هواپیمای مصری! +تصویر

خوشحالی عجیب تنها نجات یافته سقوط هواپیمای مصری! +تصویر
تنها نجات یافتۀ حادثه سقوط هواپیمای مصری از خوشحالی دو گوسفند قربانی کرد.
هواپیمای مصری
کاربران شبکه های اجتماعی عکسی را از “رواد المعروفی” دانشجوی لیبیایی مقیم فرانسه که از سقوط هواپیمای “ایرباس ۳۲۰” نجات یافت، منتشر کرده اند.
خوشحالی تنها نجات یافته حادثه هواپیمای مصری
او به دلیل تأخیر از پرواز جا ماند، و وقتی به فرودگاه شارل دوگل فرانسه رسید که هواپیما پرواز کرده بود.
هواپیمای مصری با ۶۶ مسافر ساعت چهار بامداد پنجشنبه به وقت محلی قاهره دقایقی پس از ورود به حریم هوایی مصراز صفحه رادار محو و در جنوب شرق دریای اژه سقوط کرد.

(image)
العالم

گرداوری:

The post appeared first on .

خوشحالی عجیب تنها نجات یافته سقوط هواپیمای مصری! +تصویر

فانتزی