عکس: سایت تفریحی پاترویت

دانلود نرم افزار حذف برنامه های نصب شده Smarty Uninstaller ۴.۴.۱

نرم افزار حذف برنامه های نصب شده

نرم افزار حذف برنامه های نصب شده , دانلود نرم افزار حذف برنامه های نصب شده , نرم افزار , دانلود نرم افزار , نرم افزار کامپیوتر , دانلود نرم افزار برای کامپیوتر , نرم افزار کاربردی کامپیوتر , نرم افزار کاربردی , سایت نرم افزار کامپیوتر , نرم افزار حذف برنامه ها , نرم افزار حذف برنامه

این برنامه با مانیتور کردن برنامه‌های که بر روی سیستم نصب می‌شوند و همچنین با استفاده از موتور جستجوی پیشرفته خود هر گونه آثار به جای مانده از برنامه‌ها را بر روی سیستم از بین می‌برد.
از قابلیت‌های مهم برنامه Smarty Uninstaller امکان استفاده از موتور جستجوی برنامه در هر زمانی برای انیستال کردن برنامه‌هایی که فایل آنیستالر آنها دچار مشکل شده اند می‌باشد.

این برنامه با مانیتور کردن برنامه‌های که بر روی سیستم نصب می‌شوند و همچنین با استفاده از موتور جستجوی پیشرفته خود هر گونه آثار به جای مانده از برنامه‌ها را بر روی سیستم از بین می‌برد.
از قابلیت‌های مهم برنامه Smarty Uninstaller امکان استفاده از موتور جستجوی برنامه در هر زمانی برای انیستال کردن برنامه‌هایی که فایل آنیستالر آنها دچار مشکل شده اند می‌باشد.

این برنامه با مانیتور کردن برنامه‌های که بر روی سیستم نصب می‌شوند و همچنین با استفاده از موتور جستجوی پیشرفته خود هر گونه آثار به جای مانده از برنامه‌ها را بر روی سیستم از بین می‌برد.
از قابلیت‌های مهم برنامه Smarty Uninstaller امکان استفاده از موتور جستجوی برنامه در هر زمانی برای انیستال کردن برنامه‌هایی که فایل آنیستالر آنها دچار مشکل شده اند می‌باشد.

این برنامه با مانیتور کردن برنامه‌های که بر روی سیستم نصب می‌شوند و همچنین با استفاده از موتور جستجوی پیشرفته خود هر گونه آثار به جای مانده از برنامه‌ها را بر روی سیستم از بین می‌برد.
از قابلیت‌های مهم برنامه Smarty Uninstaller امکان استفاده از موتور جستجوی برنامه در هر زمانی برای انیستال کردن برنامه‌هایی که فایل آنیستالر آنها دچار مشکل شده اند می‌باشد.

The post دانلود نرم افزار حذف برنامه های نصب شده Smarty Uninstaller ۴.۴.۱ appeared first on مجله اینترنتی ایران استایل | پورتال خبری و سبک زندگی.

اتومبیل

مجله اتومبیل