عکس: سایت تفریحی پاترویت

سردار قاسم سلیمانی در حال گوشمالی داعش! +عکس

سردار قاسم سلیمانی در حال گوشمالی داعش! +عکس

سردار قاسم سلیمانی در حال گوشمالی داعش! +عکس

سردار قاسم سلیمانی در راهپیمایی روز قدس
گوشمالی داعش
در میان تصاویر جالبی که در مراسم راهپیمایی روز قدس مشاهده می‌شود، تصویر سردار قاسم سلیمانی در حال پیچاندن گوش یک داعشی از تصاویر جالب و پرمعنا است.

r2l4qibw6jiqpgmfou4x

مشرق

گرداوری:

The post appeared first on .

سردار قاسم سلیمانی در حال گوشمالی داعش! +عکس

سردار قاسم سلیمانی در حال گوشمالی داعش! +عکس

سردار قاسم سلیمانی در راهپیمایی روز قدس
گوشمالی داعش
در میان تصاویر جالبی که در مراسم راهپیمایی روز قدس مشاهده می‌شود، تصویر سردار قاسم سلیمانی در حال پیچاندن گوش یک داعشی از تصاویر جالب و پرمعنا است.

(image)

مشرق

گرداوری:

The post appeared first on .

سردار قاسم سلیمانی در حال گوشمالی داعش! +عکس

اتومبیل