عکس: سایت تفریحی پاترویت

شرایط خرید خوردو ۲۰۶ در ایران

شرایط خرید خوردو ۲۰۶ در ایران

شرایط خرید خوردو ۲۰۶ در ایران

139411041428345431192722

۲۰۶ تیپ ۲ و ۵ عرضه شده از سوی ایران خودرو که از امکاناتی نظیر ترمز ضدقفل، کیسه هوای راننده، سنسور دنده عقب، تهویه اتوماتیک، شیشه بالابر عقب برقی و … بهره مندند به صورت نقدی و اقساطی عرضه می شوند.
در طرح نقدی ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۳۲۶,۶۶۳,۰۰۰ ریال و تیپ ۵ با قیمت ۳۶۸,۴۲۲,۰۰۰ عرضه می شود و در شیوه اقساطی تیپ ۲ با پیش پرداخت ۱۶۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال و تیپ ۵ با پیش پرداخت ۱۸۸,۶۰۰,۰۰۰ عرضه می شود. بقسه مبلغ طی ۴ فقره چک تسویه خواهد شد.
۲۰۶ صندوقدار (v8) هم در این طرح با قیمت ۳۷۳,۸۱۸,۰۰۰ به صورت نقدی به فروش می رسد. در این طرح پیش پرداخت فروش اقساطی این محصول ۱۹۱,۴۰۰,۰۰۰ می باشد. مابقی مبلغ نیز طی ۴ فقره چک تسویه خواهد شد.

The post appeared first on .

شرایط خرید خوردو ۲۰۶ در ایران

شرایط خرید خوردو ۲۰۶ در ایران

(image)

۲۰۶ تیپ ۲ و ۵ عرضه شده از سوی ایران خودرو که از امکاناتی نظیر ترمز ضدقفل، کیسه هوای راننده، سنسور دنده عقب، تهویه اتوماتیک، شیشه بالابر عقب برقی و … بهره مندند به صورت نقدی و اقساطی عرضه می شوند.
در طرح نقدی ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۳۲۶,۶۶۳,۰۰۰ ریال و تیپ ۵ با قیمت ۳۶۸,۴۲۲,۰۰۰ عرضه می شود و در شیوه اقساطی تیپ ۲ با پیش پرداخت ۱۶۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال و تیپ ۵ با پیش پرداخت ۱۸۸,۶۰۰,۰۰۰ عرضه می شود. بقسه مبلغ طی ۴ فقره چک تسویه خواهد شد.
۲۰۶ صندوقدار (v8) هم در این طرح با قیمت ۳۷۳,۸۱۸,۰۰۰ به صورت نقدی به فروش می رسد. در این طرح پیش پرداخت فروش اقساطی این محصول ۱۹۱,۴۰۰,۰۰۰ می باشد. مابقی مبلغ نیز طی ۴ فقره چک تسویه خواهد شد.

The post appeared first on .

شرایط خرید خوردو ۲۰۶ در ایران

فروش بک لینک

استخدام