عکس: سایت تفریحی پاترویت

شهر ارواح در لتونی!!+تصاویر

شهر ارواح در لتونی!!+تصاویر

شهر ارواح در لتونی!!

فرادید|در نگاه اول شهرک “اسکراندا ” با خانه ها و فضای متروکه شاید چندان توجهی به خود جلب نکند اما اینجا در روزگاری نه چندان دور یکی از مراکز مخفی اتحاد جماهیر شوروی برای تجهیزات ماهواره ای و راداری بوده است.

به گزارش فرادید، شهرک اسکراندا در لتونی در دوران جنگ سرد محل تاسیسات مخفی راداری بود و دو رادار اصلی فضایی و تجهیزات وابسته به آن در اینجا قرار داشت. این شهرک مخفی مانند بسیاری دیگر از مراکز مخفی شوروی کد رمزی داشت که پس از فروپاشی شوروی و استقلال لتونی کشف شد.

در دهه ۱۹۹۰ میلادی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه این شهرک را تخریب و تجهیزات راداری و فضایی آن از جمله رادار “دنیپر” را منهدم کرد؛ دنیپر یکی از ۶ راداری بود شوروی برای تشخیص تشخیص و ردیابی حملات موشکی در دوران جنگ سرد ساخته بود.

ساختمان ها و فضای شهری این مجتمع که برای اقامت کارکنان مرکز و خانواده آنها ساخته شده بود کاملا شبیه به معماری کمونیستی شوروی است. “اینست کالینز” عکاس رویترز که همراه با گروهی از گردشگران به این منطقه رفته اسکراندا را “شهر اشباح” توصیف کرده و نوشته از پیدا کردن این شهر خالی از سکنه که هنوز بقایای عصر جنگ سرد در آن دیده می شود به هیجان آمده است.

از خانه ها و ساختمان های قدیمی، پناهگاه، گاراژ و زمین بازی گرفته تا نگاتیو دوربین، ماسک ضدشیمیایی، پلاک با نشان شوروی و حتی نقاشی های دیواری با عکس لنین تصاویری بوده که عکاس شاهد آن بوده و از آن ها عکاسی کرده است.

People walk past abandoned apartment block in the ghost town of a former Soviet military radar station near Skrunda

Soviet military notebook is seen on the floor of abandoned building in the ghost town of a former Soviet military radar station near Skrunda, Latvia. REUTERS/Ints Kalnins

A man takes a picture inside Soviet propaganda room in the ghost town of a former Soviet military radar station near Skrunda, Latvia. REUTERS/Ints Kalnins

People listen to a guide (R) during the tour in the ghost town of a former Soviet military radar station near Skrunda, Latvia. REUTERS/Ints Kalnins

An abandoned apartment house is seen through a broken window in the ghost town of a former Soviet military radar station near Skrunda, Latvia. REUTERS/Ints Kalnins

A Soviet time newspaper in Russian is seen on the wall of abandoned apartment in the ghost town of a former Soviet military radar station near Skrunda, Latvia. REUTERS/Ints Kalnins

A woman stands on a balcony of an abandoned apartment block in the ghost town of a former Soviet military radar station near Skrunda, Latvia. REUTERS/Ints Kalnins

A woman takes a picture inside Soviet propaganda room in the ghost town of a former Soviet military radar station near Skrunda, Latvia. REUTERS/Ints Kalnins

People walk to the abandoned apartment house in the ghost town of a former Soviet military radar station near Skrunda, Latvia. REUTERS/Ints Kalnins

A man looks in the map as he explores the ghost town of a former Soviet military radar station near Skrunda, Latvia. REUTERS/Ints Kalnins

A woman walks inside an abandoned hospital building in the ghost town of a former Soviet military radar station near Skrunda, Latvia. REUTERS/Ints Kalnins

People walk inside abandoned sports hall in the ghost town of a former Soviet military radar station near Skrunda, Latvia. REUTERS/Ints Kalnins

Rusty plate with the street name is seen on the wall of an abandoned apartment house in the ghost town of a former Soviet military radar station near Skrunda, Latvia. REUTERS/Ints Kalnins

A red curtain covers a broken window in an abandoned apartment in the ghost town of a former Soviet military radar station near Skrunda, Latvia. REUTERS/Ints Kalnins

Women walk inside an abandoned building in the ghost town of a former Soviet military radar station near Skrunda, Latvia. REUTERS/Ints Kalnins

A woman looks at a map as she visits the ghost town of a former Soviet military radar station near Skrunda, Latvia. REUTERS/Ints Kalnins

A man takes a picture inside sports hall in the ghost town of a former Soviet military radar station near Skrunda, Latvia. The words on the wall reads in Russian "Victory starts here". REUTERS/Ints Kalnins

People walk past an abandoned apartment house in the ghost town of a former Soviet military radar station near Skrunda, Latvia. REUTERS/Ints Kalnins

گرداوری:

The post appeared first on .

شهر ارواح در لتونی!!+تصاویر

شهر ارواح در لتونی!!

فرادید|در نگاه اول شهرک “اسکراندا ” با خانه ها و فضای متروکه شاید چندان توجهی به خود جلب نکند اما اینجا در روزگاری نه چندان دور یکی از مراکز مخفی اتحاد جماهیر شوروی برای تجهیزات ماهواره ای و راداری بوده است.

به گزارش فرادید، شهرک اسکراندا در لتونی در دوران جنگ سرد محل تاسیسات مخفی راداری بود و دو رادار اصلی فضایی و تجهیزات وابسته به آن در اینجا قرار داشت. این شهرک مخفی مانند بسیاری دیگر از مراکز مخفی شوروی کد رمزی داشت که پس از فروپاشی شوروی و استقلال لتونی کشف شد.

در دهه ۱۹۹۰ میلادی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه این شهرک را تخریب و تجهیزات راداری و فضایی آن از جمله رادار “دنیپر” را منهدم کرد؛ دنیپر یکی از ۶ راداری بود شوروی برای تشخیص تشخیص و ردیابی حملات موشکی در دوران جنگ سرد ساخته بود.

ساختمان ها و فضای شهری این مجتمع که برای اقامت کارکنان مرکز و خانواده آنها ساخته شده بود کاملا شبیه به معماری کمونیستی شوروی است. “اینست کالینز” عکاس رویترز که همراه با گروهی از گردشگران به این منطقه رفته اسکراندا را “شهر اشباح” توصیف کرده و نوشته از پیدا کردن این شهر خالی از سکنه که هنوز بقایای عصر جنگ سرد در آن دیده می شود به هیجان آمده است.

از خانه ها و ساختمان های قدیمی، پناهگاه، گاراژ و زمین بازی گرفته تا نگاتیو دوربین، ماسک ضدشیمیایی، پلاک با نشان شوروی و حتی نقاشی های دیواری با عکس لنین تصاویری بوده که عکاس شاهد آن بوده و از آن ها عکاسی کرده است.

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

گرداوری:

The post appeared first on .

شهر ارواح در لتونی!!+تصاویر

بک لینک قوی