عکس: سایت تفریحی پاترویت

عکسهای ب ام‌ دابلیو i8 مدل ۲۰۱۵

عکسهای ب ام‌ دابلیو i8 مدل ۲۰۱۵

عکسهای ب ام‌ دابلیو i8 مدل ۲۰۱۵

تبدیل یک خودروی معمولی به یک وانت حتی کسل کننده ترین خودروها را هم فوق العاده می‌کند حال اما تبدیل یک خودروی فوق العاده به وانت در واقع یک کار هنری است.

139503021800368971305453

139503021800371781305453

139503021800377401305453

139503021800383171305453

عصر خودرو

The post appeared first on .

عکسهای ب ام‌ دابلیو i8 مدل ۲۰۱۵

عکسهای ب ام‌ دابلیو i8 مدل ۲۰۱۵

تبدیل یک خودروی معمولی به یک وانت حتی کسل کننده ترین خودروها را هم فوق العاده می‌کند حال اما تبدیل یک خودروی فوق العاده به وانت در واقع یک کار هنری است.

(image)

(image)

(image)

(image)

عصر خودرو

The post appeared first on .

عکسهای ب ام‌ دابلیو i8 مدل ۲۰۱۵

عکس