عکس: سایت تفریحی پاترویت

عکس از هفت سین دایی‌ها بدون علی

عکس از هفت سین دایی‌ها بدون علی

ورزش سه نوشت: برادران دایی بدون علی هفت سین پهن کرده اند و سال را کنار یکدیگر نو کردند.

در حالی که علی دایی برای تعطیلات عید به آمریکا سفر کرده و قرار است امروز به ایران برگردد، برادرانش محمد، حافظ، بهزاد، حسن در کنار یکدیگر  سال را تحویل کردند و البته منتظر برادر پرافتخارشان خواهند بود.

 

 

 

 

 

 

عکس از هفت سین دایی‌ها بدون علی

The post appeared first on .

عکس از هفت سین دایی‌ها بدون علی

ورزش سه نوشت: برادران دایی بدون علی هفت سین پهن کرده اند و سال را کنار یکدیگر نو کردند.

در حالی که علی دایی برای تعطیلات عید به آمریکا سفر کرده و قرار است امروز به ایران برگردد، برادرانش محمد، حافظ، بهزاد، حسن در کنار یکدیگر  سال را تحویل کردند و البته منتظر برادر پرافتخارشان خواهند بود.

 

 

 

 

 

 

عکس از هفت سین دایی‌ها بدون علی

The post appeared first on .

عکس از هفت سین دایی‌ها بدون علی

دانلود فیلم

هنر