عکس: سایت تفریحی پاترویت

عکس دیدنی از ۱۴سالگی این بازیگر زن خوش چهره سینما

عکس دیدنی از ۱۴سالگی این بازیگر زن خوش چهره سینما

عکس دیدنی از ۱۴سالگی این بازیگر زن خوش چهره سینما
ماهایا پطروسیان بازیگر ۴۶ ساله کشورمان, عکس از نوجوانی خود به همراه پدر و مادرش را منتشر کرده است.
ماهایا پطروسیان
ماهایا پطروسیان بازیگر باسابقه کشورمان, عکس جالبی از دوران نوجوانی اش را منتشر کرده است.
ماهایا پطروسیان که ۴۶ سال سن دارد, عکسی از ۱۴ سالگی اش را در صفحه شخصی اش قرار داده که مربوط به سفر به مشهد مقدس همراه با پدر ومادرش می باشد.
****
با مادر و پدر، سفر مشهد.
خدا شاهده اگه به قیافه ۱۴ سالگیم بخندید…


18gzqei0q1c03mdiflsk

صفحه شخصی ماهایا پطروسیان

گرداوری:

The post appeared first on .

عکس دیدنی از ۱۴سالگی این بازیگر زن خوش چهره سینما

عکس دیدنی از ۱۴سالگی این بازیگر زن خوش چهره سینما
ماهایا پطروسیان بازیگر ۴۶ ساله کشورمان, عکس از نوجوانی خود به همراه پدر و مادرش را منتشر کرده است.
ماهایا پطروسیان
ماهایا پطروسیان بازیگر باسابقه کشورمان, عکس جالبی از دوران نوجوانی اش را منتشر کرده است.
ماهایا پطروسیان که ۴۶ سال سن دارد, عکسی از ۱۴ سالگی اش را در صفحه شخصی اش قرار داده که مربوط به سفر به مشهد مقدس همراه با پدر ومادرش می باشد.
****
با مادر و پدر، سفر مشهد.
خدا شاهده اگه به قیافه ۱۴ سالگیم بخندید…


(image)

صفحه شخصی ماهایا پطروسیان

گرداوری:

The post appeared first on .

عکس دیدنی از ۱۴سالگی این بازیگر زن خوش چهره سینما

بک لینک