عکس: سایت تفریحی پاترویت

عکس رسوا برانگیز پسر پادشاه عربستان سعودی!!

عکس رسوا برانگیز پسر پادشاه عربستان سعودی!!

عکس رسوا برانگیز پسر پادشاه عربستان سعودی!! 

نخستین عکس “مجتهد” مربوط به مصاحبه ملک سلمان با مجلۀ لبنانی “الحوادث” است. این مصاحبه در دهه هفتاد و زمانی انجام شده بود که سلمان بن عبدالعزیز امیر منطقه “ریاض” بود.
پسر پادشاه عربستان
فعال سرشناس عربستانی در پاسخ به ادعاهای محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و فرزند پادشاه سعودی در چشم انداز این کشور در سال ۲۰۳۰، عکسهایی را منتشر کرد.
نخستین عکس “مجتهد” مربوط به مصاحبه ملک سلمان با مجلۀ لبنانی “الحوادث” است. این مصاحبه در دهه هفتاد و زمانی انجام شده بود که سلمان بن عبدالعزیز امیر منطقه “ریاض” بود.
سلمان در آن مصاحبه از طرح و دیدگاه هایش برای متحول کردن ریاض سخن گفته بود. مجله لبنانی نیز آن مصاحبه را با این تیتر منتشر کرده بود که: تصمیم‌های نهایی برای شهر ریاض باعث می شود که این شهر در سال ۱۹۸۵ هم‌پایۀ بزرگترین شهرهای دنیا شود.

z27znjoxfo33g1jo3mf0
عکس دوم هم مربوط به پسرش محمد بن سلمان است که اکنون جانشین ولیعهد و وزیر دفاع می باشد. وی اخیرا در اظهاراتی جدید، طرحی را تحت عنوان چشم انداز عربستان در سال ۲۰۳۰ ارائه کرده است. در این عکس این جمله از بن سلمان آمده که “طی ۲۰ سال دیگر به نفت تکیه نخواهیم داشت، و .. ”
مجتهد با انتشار این دو عکس در تویتر خود، فقط این عبارت را نوشت: “بدون شرح”
مجتهد که به دلیل افشای اخبار و مسائل پشت پرده خاندان حاکم در عربستان شهرت بسیاری را در عربستان کسب کرده، اینبار با انتشار این دو عکس سعی کرده است که به مردم این کشور وعده های توخالی اعضای این خاندان را یادآوری کند.

العالم

گرداوری:

The post appeared first on .

عکس رسوا برانگیز پسر پادشاه عربستان سعودی!!

عکس رسوا برانگیز پسر پادشاه عربستان سعودی!! 

نخستین عکس “مجتهد” مربوط به مصاحبه ملک سلمان با مجلۀ لبنانی “الحوادث” است. این مصاحبه در دهه هفتاد و زمانی انجام شده بود که سلمان بن عبدالعزیز امیر منطقه “ریاض” بود.
پسر پادشاه عربستان
فعال سرشناس عربستانی در پاسخ به ادعاهای محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و فرزند پادشاه سعودی در چشم انداز این کشور در سال ۲۰۳۰، عکسهایی را منتشر کرد.
نخستین عکس “مجتهد” مربوط به مصاحبه ملک سلمان با مجلۀ لبنانی “الحوادث” است. این مصاحبه در دهه هفتاد و زمانی انجام شده بود که سلمان بن عبدالعزیز امیر منطقه “ریاض” بود.
سلمان در آن مصاحبه از طرح و دیدگاه هایش برای متحول کردن ریاض سخن گفته بود. مجله لبنانی نیز آن مصاحبه را با این تیتر منتشر کرده بود که: تصمیم‌های نهایی برای شهر ریاض باعث می شود که این شهر در سال ۱۹۸۵ هم‌پایۀ بزرگترین شهرهای دنیا شود.

(image)
عکس دوم هم مربوط به پسرش محمد بن سلمان است که اکنون جانشین ولیعهد و وزیر دفاع می باشد. وی اخیرا در اظهاراتی جدید، طرحی را تحت عنوان چشم انداز عربستان در سال ۲۰۳۰ ارائه کرده است. در این عکس این جمله از بن سلمان آمده که “طی ۲۰ سال دیگر به نفت تکیه نخواهیم داشت، و .. ”
مجتهد با انتشار این دو عکس در تویتر خود، فقط این عبارت را نوشت: “بدون شرح”
مجتهد که به دلیل افشای اخبار و مسائل پشت پرده خاندان حاکم در عربستان شهرت بسیاری را در عربستان کسب کرده، اینبار با انتشار این دو عکس سعی کرده است که به مردم این کشور وعده های توخالی اعضای این خاندان را یادآوری کند.

العالم

گرداوری:

The post appeared first on .

عکس رسوا برانگیز پسر پادشاه عربستان سعودی!!

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 9

فانتزی