عکس: سایت تفریحی پاترویت

عکس سارا منجزی با لباس بختیاری

عکس سارا منجزی با لباس بختیاری
عکس سارا منجزی در میان دختران بختاری با مدل لباس بختیاری سارا منجزی که اصالتا بختیاری است با مدل لباس بختیاری در کنار دختران قوم بختیاری عکس یادگاری گرفته است. سارا منجزی با انتشار این عکس نوشت : در کشاکش زاگرس مردمان با اصالتى زندگى میکنندبه شهرت بختیارى که همنفسان خاک اندوهمسفران باد.تقدیم به همهء بختیاریهاى […]

عکس سارا منجزی با لباس بختیاری

عکس سارا منجزی در میان دختران بختاری با مدل لباس بختیاری سارا منجزی که اصالتا بختیاری است با مدل لباس بختیاری در کنار دختران قوم بختیاری عکس یادگاری گرفته است. سارا منجزی با انتشار این عکس نوشت : در کشاکش زاگرس مردمان با اصالتى زندگى میکنندبه شهرت بختیارى که همنفسان خاک اندوهمسفران باد.تقدیم به همهء بختیاریهاى […]
عکس سارا منجزی با لباس بختیاری

عکس های جدید

فانتزی