عکس: سایت تفریحی پاترویت

غش کردن سرباز انگلیسی در حین رژه/عکس

غش کردن سرباز انگلیسی در حین رژه/عکس

به گزارش ایران استایل;این لحظه ی بدشانسی یک سرباز است که در سالگرد ۳۰۰سالگی نیروهای Light Dragoons انگلیس از حال میرود و نقش بر زمین میشود.

این نیروها در حال رژه کنار تانک ها و نیروهای اسب سوار در Catterick Garrison در یورک شایر شمالی در برتانیا  بودند که این اتفاق برای این سرباز می افتد.

همه سرباز ها سعی میکنند که تمرکز خود را حفظ کنند ولی یکی از سرباز ها نمیتواند جلوی خود را بگیرد وقبل از اینکه کسی به او دستور بدهد به کمک سرباز دیگر میرود.

بعد از اینکه این سرباز سعی میکند که دوستش را از روی زمین بلند کند یکی از مافوق های ان ها به کمک ان ها می اید و اسلحه و چاقو و کلاه نظامی او را از روی زمین برمیدارد.

نیروهای لایت دراگونز از نیروهایی بودند که موفق شدند در نبرد واترلو ارتش ناپلئون را شکست بدهند.

3475A28900000578-0-image-a-1_14638549904573475A33500000578-0-image-a-14_14638550252073475A32200000578-0-image-a-10_14638550134653475A2EE00000578-0-image-a-6_14638550013353475A2CB00000578-0-image-a-3_1463854999085

The post appeared first on .

غش کردن سرباز انگلیسی در حین رژه/عکس

به گزارش ایران استایل;این لحظه ی بدشانسی یک سرباز است که در سالگرد ۳۰۰سالگی نیروهای Light Dragoons انگلیس از حال میرود و نقش بر زمین میشود.

این نیروها در حال رژه کنار تانک ها و نیروهای اسب سوار در Catterick Garrison در یورک شایر شمالی در برتانیا  بودند که این اتفاق برای این سرباز می افتد.

همه سرباز ها سعی میکنند که تمرکز خود را حفظ کنند ولی یکی از سرباز ها نمیتواند جلوی خود را بگیرد وقبل از اینکه کسی به او دستور بدهد به کمک سرباز دیگر میرود.

بعد از اینکه این سرباز سعی میکند که دوستش را از روی زمین بلند کند یکی از مافوق های ان ها به کمک ان ها می اید و اسلحه و چاقو و کلاه نظامی او را از روی زمین برمیدارد.

نیروهای لایت دراگونز از نیروهایی بودند که موفق شدند در نبرد واترلو ارتش ناپلئون را شکست بدهند.

(image) (image) (image) (image) (image)

The post appeared first on .

غش کردن سرباز انگلیسی در حین رژه/عکس

موسیقی