عکس: سایت تفریحی پاترویت

فعال شدن Safety Check فیسبوک برای کاربران اورلاندو

فعال شدن Safety Check فیسبوک برای کاربران اورلاندو

فعال شدن Safety Check فیسبوک برای کاربران اورلاندو

روز گذشته فجیع ترین تیراندازی در تاریخ ایالات متحده به کشته شدن حداقل ۵۰ نفر در ایالت اورلاندو منجر شد و همانطور که انتظار می رفت، فیسبوک بار دیگر ویژگی Safety Check خود را برای ساکنین این کشور فعال کرد، قابلیتی که به کاربران این شبکه ی اجتماعی امکان می دهد در شرایط این چنینی، در مورد سلامت خود به دوستان اطلاع رسانی کنند.

این قابلیت نخستین بار در سال ۲۰۱۴ و در کشور ژاپن راه اندازی شد که با توجه به سابقه ی بروز فجایع طبیعی متعدد در این کشور تعجبی ندارد.

4679428_707

باشگاه خبرنگاران جوان

The post appeared first on .

فعال شدن Safety Check فیسبوک برای کاربران اورلاندو

فعال شدن Safety Check فیسبوک برای کاربران اورلاندو

روز گذشته فجیع ترین تیراندازی در تاریخ ایالات متحده به کشته شدن حداقل ۵۰ نفر در ایالت اورلاندو منجر شد و همانطور که انتظار می رفت، فیسبوک بار دیگر ویژگی Safety Check خود را برای ساکنین این کشور فعال کرد، قابلیتی که به کاربران این شبکه ی اجتماعی امکان می دهد در شرایط این چنینی، در مورد سلامت خود به دوستان اطلاع رسانی کنند.

این قابلیت نخستین بار در سال ۲۰۱۴ و در کشور ژاپن راه اندازی شد که با توجه به سابقه ی بروز فجایع طبیعی متعدد در این کشور تعجبی ندارد.

(image)

باشگاه خبرنگاران جوان

The post appeared first on .

فعال شدن Safety Check فیسبوک برای کاربران اورلاندو

wolrd press news