عکس: سایت تفریحی پاترویت

لحظه صاعقه خوردن یک مرد!! +عکس

لحظه صاعقه خوردن یک مرد!! +عکس

لحظه صاعقه خوردن یک مرد!! +عکس
یک مرد در حالی که در حال چت کردن ویدیویی با دوستش بود مورد برخورد صاعقه قرار گرفت.
لحظه صاعقه خوردن
یک مرد جوان از لحظه‌ای فیلمبرداری کرد که خودش مورد اصابت صاعقه قرار گرفت در حالی که او از وضعیت بد هوا برای دوستش فیلمبرداری می‌کرد.
این مرد جوان داشت از وضعیت بد هوا و بارانی که به شدت می‌بارید و آسمان خاکستری برای دوستش در حالی که دستش از شیشه ماشین بیرون بود فیلمبرداری می‌کرد.

ygg30fu0z8p3d4hvbt1
ناگهان این مرد جوان در داخل ماشین فریاد می‌کشد و اطراف ماشین به طور کامل روشن می‌شود که کاملا مشخص می‌شود که ماشین او مورد اصابت صاعقه قرار گرفته است.
بعد از این حادثه مشخص نشد که این فرد دچار صدمه شده بود یا نه اما چیزی که از این حادثه واضح است اتفاقی است که سر این مرد جوان آمده است که یک در میلیون پیش می‌آید و از بد این جوان این دفعه قرعه به نام او افتاده بود.
باشگاه خبرنگاران جوان

گرداوری:

The post appeared first on .

لحظه صاعقه خوردن یک مرد!! +عکس

لحظه صاعقه خوردن یک مرد!! +عکس
یک مرد در حالی که در حال چت کردن ویدیویی با دوستش بود مورد برخورد صاعقه قرار گرفت.
لحظه صاعقه خوردن
یک مرد جوان از لحظه‌ای فیلمبرداری کرد که خودش مورد اصابت صاعقه قرار گرفت در حالی که او از وضعیت بد هوا برای دوستش فیلمبرداری می‌کرد.
این مرد جوان داشت از وضعیت بد هوا و بارانی که به شدت می‌بارید و آسمان خاکستری برای دوستش در حالی که دستش از شیشه ماشین بیرون بود فیلمبرداری می‌کرد.

(image)
ناگهان این مرد جوان در داخل ماشین فریاد می‌کشد و اطراف ماشین به طور کامل روشن می‌شود که کاملا مشخص می‌شود که ماشین او مورد اصابت صاعقه قرار گرفته است.
بعد از این حادثه مشخص نشد که این فرد دچار صدمه شده بود یا نه اما چیزی که از این حادثه واضح است اتفاقی است که سر این مرد جوان آمده است که یک در میلیون پیش می‌آید و از بد این جوان این دفعه قرعه به نام او افتاده بود.
باشگاه خبرنگاران جوان

گرداوری:

The post appeared first on .

لحظه صاعقه خوردن یک مرد!! +عکس

شبکه خانگی