عکس: سایت تفریحی پاترویت

مدل طراحی حنا مخصوص عروس خانمها

مدل طراحی حنا مخصوص عروس خانمها

مدل طراحی حنا مخصوص عروس خانمها

یکی از سنت‌های مشترک ایرانی و هندی، استفاده از حنا در مراسم عروسی است که به پا و دست و حتی سر عروس و داماد می‎گذارند و رنگ آن را رنگ یمن و مبارکی تلقی می‎کنند. در دوران جدید، ایرانی‌ها به سمت استفاده از حنا بر روی یک تکه از برگ نارنج در کف دست رفته و هندی‌ها به سمت تتوی دست و پا با حنا رفته‌اند. استفاده از حنا در سنت‌های آسیایی نشانه‌ای آرزو تلاش برای خوشبختی در زندگی مشترک بوده است و هندی‌ها به این سنت نگاه ویژه‌ای دارند. امروز از مجموعه سنت‌های هندی برای عروسی، تتوی حنا بر روی دست و پای عروس را به شما نشان می‎دهیم.

hana1hana2hana3hana4hana5hana6hana7hana8

مد انلاین

The post appeared first on .

مدل طراحی حنا مخصوص عروس خانمها

مدل طراحی حنا مخصوص عروس خانمها

یکی از سنت‌های مشترک ایرانی و هندی، استفاده از حنا در مراسم عروسی است که به پا و دست و حتی سر عروس و داماد می‎گذارند و رنگ آن را رنگ یمن و مبارکی تلقی می‎کنند. در دوران جدید، ایرانی‌ها به سمت استفاده از حنا بر روی یک تکه از برگ نارنج در کف دست رفته و هندی‌ها به سمت تتوی دست و پا با حنا رفته‌اند. استفاده از حنا در سنت‌های آسیایی نشانه‌ای آرزو تلاش برای خوشبختی در زندگی مشترک بوده است و هندی‌ها به این سنت نگاه ویژه‌ای دارند. امروز از مجموعه سنت‌های هندی برای عروسی، تتوی حنا بر روی دست و پای عروس را به شما نشان می‎دهیم.

(image) (image) (image) (image) (image) (image) (image) (image)

مد انلاین

The post appeared first on .

مدل طراحی حنا مخصوص عروس خانمها

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال