عکس: سایت تفریحی پاترویت

مراسم ازدواج ستاره فوتبال با بانوی تنیسور مشهور !+عکس

مراسم ازدواج ستاره فوتبال با بانوی تنیسور مشهور !+عکس

مراسم ازدواج ستاره فوتبال با بانوی تنیسور مشهور !+عکس
باستین شواین اشتایگر ستاره تیم ملی فوتبال آلمان امروز با آنا ایوانوویچ بانوی تنیسور مشهور صربستانی ازدواج کرد.
شواین اشتایگر
ستاره تیم ملی فوتبال آلمان پس از یورو ۲۰۱۶ با بانوی تنیسور صربستانی ازدواج کرد.
باستین شواین اشتایگر ستاره تیم ملی فوتبال آلمان امروز با آنا ایوانوویچ بانوی تنیسور مشهور صربستانی ازدواج کرد.
در این مراسم شواینی با کت و شلوار آبی‌رنگ حاضر شد و در حضور والدین خود رسما زندگی مشترک خود را آغاز کردند.
این دو ستاره دنیای فوتبال و تنیس از سال ۲۰۱۴ با یکدیگر آشنا شده بودند و مراسم ازدواج خود را در محلی محلل در ونیز ایتالیا برگزار کردند.

فارس

گرداوری:

The post appeared first on .

مراسم ازدواج ستاره فوتبال با بانوی تنیسور مشهور !+عکس

مراسم ازدواج ستاره فوتبال با بانوی تنیسور مشهور !+عکس
باستین شواین اشتایگر ستاره تیم ملی فوتبال آلمان امروز با آنا ایوانوویچ بانوی تنیسور مشهور صربستانی ازدواج کرد.
شواین اشتایگر
ستاره تیم ملی فوتبال آلمان پس از یورو ۲۰۱۶ با بانوی تنیسور صربستانی ازدواج کرد.
باستین شواین اشتایگر ستاره تیم ملی فوتبال آلمان امروز با آنا ایوانوویچ بانوی تنیسور مشهور صربستانی ازدواج کرد.
در این مراسم شواینی با کت و شلوار آبی‌رنگ حاضر شد و در حضور والدین خود رسما زندگی مشترک خود را آغاز کردند.
این دو ستاره دنیای فوتبال و تنیس از سال ۲۰۱۴ با یکدیگر آشنا شده بودند و مراسم ازدواج خود را در محلی محلل در ونیز ایتالیا برگزار کردند.

فارس

گرداوری:

The post appeared first on .

مراسم ازدواج ستاره فوتبال با بانوی تنیسور مشهور !+عکس

سپهر نیوز