عکس: سایت تفریحی پاترویت

مسجد الازهر مهمترین و زیباترین مسجد مصر +تصاویر

مسجد الازهر مهمترین و زیباترین مسجد مصر +تصاویر
عکس های مسجد الازهر یکی از زیباترین مساجد کشور مصر   مسجد الازهر در قاهره مسجد الازهر بین سالهای ۳۵۹ تا ۳۶۱ هجری به دست جوهر صقلی، فرمانده فاطمی و به امر خلیفه معز الدین الله همزمان با بنا نهادن قاهره، ساخته شد. در رمضان سال ۳۶۵ هجری، نخستین فعالیت های دانشگاهی در الازهر آغاز […]

مسجد الازهر مهمترین و زیباترین مسجد مصر +تصاویر

عکس های مسجد الازهر یکی از زیباترین مساجد کشور مصر   مسجد الازهر در قاهره مسجد الازهر بین سالهای ۳۵۹ تا ۳۶۱ هجری به دست جوهر صقلی، فرمانده فاطمی و به امر خلیفه معز الدین الله همزمان با بنا نهادن قاهره، ساخته شد. در رمضان سال ۳۶۵ هجری، نخستین فعالیت های دانشگاهی در الازهر آغاز […]
مسجد الازهر مهمترین و زیباترین مسجد مصر +تصاویر

خرید بک لینک

تکنولوژی جدید