عکس: سایت تفریحی پاترویت

مصوبات خودرویی شورای رقابت و سه ابهام در آن

مصوبات خودرویی شورای رقابت و سه ابهام در آن

مصوبات خودرویی شورای رقابت و سه ابهام در آن

1394032809443205979332

یکی از این ابهامات، به اعمال قیمت‌های جدید از سوی خودروسازان مربوط می‌شود، به‌نحوی‌که مشخص نیست آنها قیمت محصولات خود را با توجه به مصوبه شورای رقابت، افزایش می‌دهند یا سیاست تثبیت را در پیش می‌گیرند.هرچند خودروسازان خود خواستار افزایش قیمت محصولات‌شان شده‌اند، با این حال هنوز هیچ خبر رسمی مبنی‌بر اعمال قیمت‌های جدید منتشر نشده و به‌نظر می‌رسد ریشه این موضوع را باید در رکود بازار جست‌وجو کرد. این در شرایطی است که طبق مصوبه شورای رقابت، ایران خودرو و سایپا به ترتیب می‌توانند ۸۱/ ۱ و چهار دهم درصد به قیمت محصولات خود اضافه کنند.به‌عبارت بهتر، اگرچه شورای رقابت دست خودروسازان را برای افزایش قیمت باز نگه داشته، با این حال رکود بازار دست آنها را بسته است. در واقع به‌نظر می‌رسد شرکت‌های خودروساز بیم آن دارند که افزایش قیمت‌ها به تشدید رکود بازار دامن زده و خرید و فروش را بیش از این کاهش دهد.خودروسازان اما خود نیز یک ابهام دیگر را در مورد مصوبات شورای رقابت مطرح کرده‌اند و آن به کیفیت محصولات‌شان مربوط می‌شود. به اعتقاد آنها، اطلاعات کاملی از کیفیت محصولات به شورای رقابت ارائه نشده و این شورا با انتخاب یک محصول به معیارسنجی کیفی خودروها پرداخته که این موضوع بر تعیین قیمت خودروها تاثیر منفی گذاشته است.اما ابهام دیگر به برنامه آتی شورای رقابت مربوط می‌شود. رئیس شورای رقابت اعلام کرده که «قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دارای رقیب وارداتی» را از دستورکار خارج خواهد کرد و این در شرایطی است که بیشتر وارداتی‌ها به دلیل قیمت بالای خود، اصلا رقیب محصولات داخلی به‌شمار نمی‌روند.

عصر خودرو

The post appeared first on .

مصوبات خودرویی شورای رقابت و سه ابهام در آن

مصوبات خودرویی شورای رقابت و سه ابهام در آن

(image)

یکی از این ابهامات، به اعمال قیمت‌های جدید از سوی خودروسازان مربوط می‌شود، به‌نحوی‌که مشخص نیست آنها قیمت محصولات خود را با توجه به مصوبه شورای رقابت، افزایش می‌دهند یا سیاست تثبیت را در پیش می‌گیرند.هرچند خودروسازان خود خواستار افزایش قیمت محصولات‌شان شده‌اند، با این حال هنوز هیچ خبر رسمی مبنی‌بر اعمال قیمت‌های جدید منتشر نشده و به‌نظر می‌رسد ریشه این موضوع را باید در رکود بازار جست‌وجو کرد. این در شرایطی است که طبق مصوبه شورای رقابت، ایران خودرو و سایپا به ترتیب می‌توانند ۸۱/ ۱ و چهار دهم درصد به قیمت محصولات خود اضافه کنند.به‌عبارت بهتر، اگرچه شورای رقابت دست خودروسازان را برای افزایش قیمت باز نگه داشته، با این حال رکود بازار دست آنها را بسته است. در واقع به‌نظر می‌رسد شرکت‌های خودروساز بیم آن دارند که افزایش قیمت‌ها به تشدید رکود بازار دامن زده و خرید و فروش را بیش از این کاهش دهد.خودروسازان اما خود نیز یک ابهام دیگر را در مورد مصوبات شورای رقابت مطرح کرده‌اند و آن به کیفیت محصولات‌شان مربوط می‌شود. به اعتقاد آنها، اطلاعات کاملی از کیفیت محصولات به شورای رقابت ارائه نشده و این شورا با انتخاب یک محصول به معیارسنجی کیفی خودروها پرداخته که این موضوع بر تعیین قیمت خودروها تاثیر منفی گذاشته است.اما ابهام دیگر به برنامه آتی شورای رقابت مربوط می‌شود. رئیس شورای رقابت اعلام کرده که «قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دارای رقیب وارداتی» را از دستورکار خارج خواهد کرد و این در شرایطی است که بیشتر وارداتی‌ها به دلیل قیمت بالای خود، اصلا رقیب محصولات داخلی به‌شمار نمی‌روند.

عصر خودرو

The post appeared first on .

مصوبات خودرویی شورای رقابت و سه ابهام در آن

لایسنس نود 32 ورژن 4

دانلود سرا