عکس: سایت تفریحی پاترویت

“مهدی کوچک زاده” اینستاگرامش را بخاطر کامنت توهین آمیز بست +عکس

“مهدی کوچک زاده” اینستاگرامش را بخاطر کامنت توهین آمیز بست +عکس

“مهدی کوچک زاده” اینستاگرامش را بخاطر کامنت توهین آمیز بست +عکس

انتشار کامنت توهین آمیز
کوچک زاده
کوچک زاده پس از تنها چند ساعت از انتشار کامنت توهین آمیز در زیر پست اینستاگرام دکتر عراقچی، صفحه‌ی اینستاگرام خود را بست.

4zxh2myxhhum7pqfvee

خبرایرانی

گرداوری:

The post appeared first on .

“مهدی کوچک زاده” اینستاگرامش را بخاطر کامنت توهین آمیز بست +عکس

“مهدی کوچک زاده” اینستاگرامش را بخاطر کامنت توهین آمیز بست +عکس

انتشار کامنت توهین آمیز
کوچک زاده
کوچک زاده پس از تنها چند ساعت از انتشار کامنت توهین آمیز در زیر پست اینستاگرام دکتر عراقچی، صفحه‌ی اینستاگرام خود را بست.

(image)

خبرایرانی

گرداوری:

The post appeared first on .

“مهدی کوچک زاده” اینستاگرامش را بخاطر کامنت توهین آمیز بست +عکس

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 8

گوشی موبایل