عکس: سایت تفریحی پاترویت

نابودی زمین در سال ۲۱۷۵!!

نابودی زمین در سال ۲۱۷۵!!

نابودی زمین در سال ۲۱۷۵!!
احتمال برخورد یک سیارک با زمین در سال ۲۱۷۵ باعث نگرانی دانشمندان و محققان شده است.
نابودی زمین
نام سیارک «۱۰۱۹۵۵ بن‌نو» این روزها بیشتر از هر زمان دیگری شنیده می‌شود. این سیارک با قطر ۵۰۰ متر قرار است سال ۲۱۳۵ عبور نزدیکی از زمین داشته باشد و همین مسئله باعث نگرانی‌هایی درباره احتمال تغییر مسیر آن و برخودش با زمین شده است.

images
سیاک بن‌نو(Bennu) مورد آشنایی برای علاقه‌مندان به نجوم است. این سیارک از زمین قابل مشاهده است چون هر شش سال یک بار از مدار زمین عبور می کند. اما این سیارک بر اساس محاسبات صورت گرفته قرار است در سال ۲۱۳۵ از میان زمین و ماه عبور کند. این مسئله نگرانی‌های بسیاری را درباره احتمال تغییر مسیر این سیارک و برخورد آن با زمین ۴۰ سال پس از این عبور (یعنی سال ۲۱۷۵) به وجود آورده است. برخی محققان این مسئله را یک خطر جدی می‌دانند و می‌گویند برخورد این سیارک با زمین می‌تواند قدرتی ۲۰۰ برابر بیشتر از بمب هسته‌ای که در هیروشیما منفجر شد داشته باشد.
این سیارک یکی از سیارک‌های آپولو است که کشف آن توسط پروژهٔ «لینیر» بررسی سیارک‌های نزدیک به زمین لینکلن (LINEAR) در ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۹ صورت گرفت. این سیارک به صورت بالقوه برای زمین یک سیارک برخوردی به حساب می‌آید و سالهاست که درباره احتمال آن بحث شده است. در جدول ریسک Sentry در مقیاس خطر پالرمو سومین مورد ذکر شده است. قرار است ماه آینده ناسا در ماموریت اسیریس-رکس کاوشگر خود را به سیاره بفرستند تا در سال ۲۰۲۳ نمونه‌های خود را از این سیارک برای مطالعات بیشتر به زمین بیاورد.

اُسیریس-رِکس (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer)، و یا (OSIRIS-REX)، به معنای ریشه‌ها، تفسیر طیفی، شناسایی منابع، ایمنی، سنگپوش (لایهٔ بیرونی سیارک یا سیاره)، یک مأموریت برنامه‌ریزی شدهٔ ناسا برای بررسیِ سیارک و بازگرداندن نمونه است. راه اندازی این پروژه برابر برنامه‌ریزی قبلی، قرار است در ۸ سپتامبر ۲۰۱۶ انجام شود. کاوشگر اُسیریس-رکس در این ماموریتِ «بررسی و بازگشت» یک نمونه برگرفته از سیارک ۱۰۱۹۵۵ بن‌نو که یک سیارک کربنی است را برای تجزیه و تحلیل دقیق با خود به زمین خواهد آورد. انتظار می‌رود بررسی این مواد دانشمندان را قادر به یادگیری بیشتر در مورد زمان قبل از شکل گیری و تکامل سامانهٔ خورشیدی، مراحل اولیهٔ شکل‌گیری سیاره، و منبع ترکیبات آلی که منجر به پیدایش زندگی در زمین شده کند.
اطلاعات جمع آوری شده در جریان این کاوش، به دانشمندان در زمینه درک این که چگونه مسیر این سیارک تحت تاثیر جذب و تابش نور خورشید به صورت گرما قرار می گیرد، کمک می کند.
در مقابل نگرانی برخی که می‌گویند این سیارک می‌تواند زمین را در سال ۲۱۷۵ نابود کند دانشمندان دیگر می‌گویند که نباید زیاد نگران بود. به گفته آنها احتمال اینکه نیروی گرانش بتواند این سیارک را از مسیرش خارج کند و به سمت زمین بکشاند پایین است. از سوی دیگر این سیارک مدتهاست تحت نظر دانشمندان قرار دارند و هر نوع تغییر مسیر آن رصد می‌شود و در صورت محاسبه خطر می‌تواند برای آن اقدام‌های لازم صورت بگیرد. یکی از مهمترین کاوش‌ها ماموریت اُسیریس-رِکس است که شناخت کاملی نسبت به این سیارک فراهم می‌کند. اگر مسیر این سیارک هم تغییر کند دانشمندان می‌گویند حداقل ۴۰ سال زمان وجود دارد تا خودشان را برای خوش‌آمد گویی به آن آماده کنند.
خبر آنلاین

گردآوری: استایل

The post appeared first on .

نابودی زمین در سال ۲۱۷۵!!

نابودی زمین در سال ۲۱۷۵!!
احتمال برخورد یک سیارک با زمین در سال ۲۱۷۵ باعث نگرانی دانشمندان و محققان شده است.
نابودی زمین
نام سیارک «۱۰۱۹۵۵ بن‌نو» این روزها بیشتر از هر زمان دیگری شنیده می‌شود. این سیارک با قطر ۵۰۰ متر قرار است سال ۲۱۳۵ عبور نزدیکی از زمین داشته باشد و همین مسئله باعث نگرانی‌هایی درباره احتمال تغییر مسیر آن و برخودش با زمین شده است.

(image)
سیاک بن‌نو(Bennu) مورد آشنایی برای علاقه‌مندان به نجوم است. این سیارک از زمین قابل مشاهده است چون هر شش سال یک بار از مدار زمین عبور می کند. اما این سیارک بر اساس محاسبات صورت گرفته قرار است در سال ۲۱۳۵ از میان زمین و ماه عبور کند. این مسئله نگرانی‌های بسیاری را درباره احتمال تغییر مسیر این سیارک و برخورد آن با زمین ۴۰ سال پس از این عبور (یعنی سال ۲۱۷۵) به وجود آورده است. برخی محققان این مسئله را یک خطر جدی می‌دانند و می‌گویند برخورد این سیارک با زمین می‌تواند قدرتی ۲۰۰ برابر بیشتر از بمب هسته‌ای که در هیروشیما منفجر شد داشته باشد.
این سیارک یکی از سیارک‌های آپولو است که کشف آن توسط پروژهٔ «لینیر» بررسی سیارک‌های نزدیک به زمین لینکلن (LINEAR) در ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۹ صورت گرفت. این سیارک به صورت بالقوه برای زمین یک سیارک برخوردی به حساب می‌آید و سالهاست که درباره احتمال آن بحث شده است. در جدول ریسک Sentry در مقیاس خطر پالرمو سومین مورد ذکر شده است. قرار است ماه آینده ناسا در ماموریت اسیریس-رکس کاوشگر خود را به سیاره بفرستند تا در سال ۲۰۲۳ نمونه‌های خود را از این سیارک برای مطالعات بیشتر به زمین بیاورد.

اُسیریس-رِکس (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer)، و یا (OSIRIS-REX)، به معنای ریشه‌ها، تفسیر طیفی، شناسایی منابع، ایمنی، سنگپوش (لایهٔ بیرونی سیارک یا سیاره)، یک مأموریت برنامه‌ریزی شدهٔ ناسا برای بررسیِ سیارک و بازگرداندن نمونه است. راه اندازی این پروژه برابر برنامه‌ریزی قبلی، قرار است در ۸ سپتامبر ۲۰۱۶ انجام شود. کاوشگر اُسیریس-رکس در این ماموریتِ «بررسی و بازگشت» یک نمونه برگرفته از سیارک ۱۰۱۹۵۵ بن‌نو که یک سیارک کربنی است را برای تجزیه و تحلیل دقیق با خود به زمین خواهد آورد. انتظار می‌رود بررسی این مواد دانشمندان را قادر به یادگیری بیشتر در مورد زمان قبل از شکل گیری و تکامل سامانهٔ خورشیدی، مراحل اولیهٔ شکل‌گیری سیاره، و منبع ترکیبات آلی که منجر به پیدایش زندگی در زمین شده کند.
اطلاعات جمع آوری شده در جریان این کاوش، به دانشمندان در زمینه درک این که چگونه مسیر این سیارک تحت تاثیر جذب و تابش نور خورشید به صورت گرما قرار می گیرد، کمک می کند.
در مقابل نگرانی برخی که می‌گویند این سیارک می‌تواند زمین را در سال ۲۱۷۵ نابود کند دانشمندان دیگر می‌گویند که نباید زیاد نگران بود. به گفته آنها احتمال اینکه نیروی گرانش بتواند این سیارک را از مسیرش خارج کند و به سمت زمین بکشاند پایین است. از سوی دیگر این سیارک مدتهاست تحت نظر دانشمندان قرار دارند و هر نوع تغییر مسیر آن رصد می‌شود و در صورت محاسبه خطر می‌تواند برای آن اقدام‌های لازم صورت بگیرد. یکی از مهمترین کاوش‌ها ماموریت اُسیریس-رِکس است که شناخت کاملی نسبت به این سیارک فراهم می‌کند. اگر مسیر این سیارک هم تغییر کند دانشمندان می‌گویند حداقل ۴۰ سال زمان وجود دارد تا خودشان را برای خوش‌آمد گویی به آن آماده کنند.
خبر آنلاین

گردآوری: استایل

The post appeared first on .

نابودی زمین در سال ۲۱۷۵!!

اخبار کارگران