عکس: سایت تفریحی پاترویت

نصب اعلامیه اموات در سطح شهر ممنوع شد!! +عکس

نصب اعلامیه اموات در سطح شهر ممنوع شد!! +عکس

نصب اعلامیه اموات در سطح شهر ممنوع شد!! +
دیوار نویسی، چسباندن تبلیغات و اعلامیه اموات بر در و دیوارهای شهر خرم آباد معضلی است که باعث آلودگی بصری در سطح این شهر شده است.
اعلامیه اموات
به یک بازار یاب نیازمندیم، به یک کارگر ساده نیازمندیم، آموزش زبان، آموزش رایانه، باز کردن لوله فاضلاب منازل، قالیشویی، فروش فلزیاب و… این ها تنها بخشی از آگهی های تبلیغاتی هستند که توسط مردم به در و دیوار شهر چسبانده می شوند.از طرفی چسباندن اعلامیه اموات در اماکن عمومی نیز معضلی است که سال هاست گریبان گیر سطح شهرخرم آباد شده است و انگار قرار نیست که این شهر روی پاکی و تمیزی را به خود ببیند.
بر اساس قوانین و مقررات زیباسازی شهرها، نصب آگهی و اعلامیه های تبلیغاتی نه تنها در مکان های عمومی شهرها از جمله ایستگاه های اتوبوس رانی و دیوار منازل مردم ممنوع است، بلکه از لحاظ قانونی قابل پیگرد و مستلزم پرداخت جریمه و حبس شش ماه تا سه سال است.

6d9mrpe0pfc534bphy6
ماده ۹۲ قانون شهرداری ها نیز اعلام کرده است نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل هایی که‌شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محل ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است‌.
حال با وجود اینکه قانون به صراحت این موضوع را مشخص کرده و آسیب زدن به اموال عمومی را جرم محسوب کرده است اما متاسفانه شاهد تبلیغات روز افزون شهروندان در درو دیوار شهر هستیم که باعث آلودگی بصری و زشت شدن چهره شهر شده است.
از طرفی چسباندن اعلامیه اموات بر دیوارهای مساجد، ایستگاه های اتوبوس، تیرهای چراغ برق و درب بانک ها نیز روز به روز در حال افزایش است و هرجایی از شهر را که تماشا می کنی پر شده است از اعلایمه اموات.
این در حالی است که شهرداری با نصب تابلوهایی در مکان هایی از شهر جای تبلیغات شهروندان را مشخص کرده است اما سوال اینجاست چرا مردم به این موضوع اهمیت چندانی نمی دهند؟
آیا زیبایی شهر برای مردم مهم نیست ؟ یا اینکه از جرم بودن این کار اطلاع کافی ندارند؟
به نظر می رسد حل مشکل چسباندن اطلاعیه، اعلامیه و دیوار نویسی باید به گونه ای باشد که علاوه بر به کار بردن اهرم قانون، در این زمینه فرهنگ سازی نیز شود.
در این بین نقش رسانه ها به خصوص صدا و سیما می تواند بسیار راهگشا باشد و با پخش برنامه هایی در این رابطه به تقویت حس مسئولیت پذیری شهروندان در قبال زیبایی شهری کمک کند.
امیدواریم شهروندان نیز چه در معرفی خدمات شهریشان و چه در هنگام فوت امواتشان فرهنگ شهروندی و شهر نشینی را رعایت کنند و برای به دست آوردن درآمد و کسب مال و یا دعوت مردم به شرکت در مراسم زیبایی شهر را فراموش نکنند و آن را فدای منافع شخصی خود نکنند و علاوه بر اینکه خود اقدام به چسباندن اطلاعیه و دیوار نویسی نکنند بلکه با پاک سازی اماکن به کمک نیروهای شهرداری بشتابند و این ارگان را در اعمال وظایف شهری خود یاری کنند.
دنا

گردآوری: استایل

The post appeared first on .

نصب اعلامیه اموات در سطح شهر ممنوع شد!! +عکس

نصب اعلامیه اموات در سطح شهر ممنوع شد!! +
دیوار نویسی، چسباندن تبلیغات و اعلامیه اموات بر در و دیوارهای شهر خرم آباد معضلی است که باعث آلودگی بصری در سطح این شهر شده است.
اعلامیه اموات
به یک بازار یاب نیازمندیم، به یک کارگر ساده نیازمندیم، آموزش زبان، آموزش رایانه، باز کردن لوله فاضلاب منازل، قالیشویی، فروش فلزیاب و… این ها تنها بخشی از آگهی های تبلیغاتی هستند که توسط مردم به در و دیوار شهر چسبانده می شوند.از طرفی چسباندن اعلامیه اموات در اماکن عمومی نیز معضلی است که سال هاست گریبان گیر سطح شهرخرم آباد شده است و انگار قرار نیست که این شهر روی پاکی و تمیزی را به خود ببیند.
بر اساس قوانین و مقررات زیباسازی شهرها، نصب آگهی و اعلامیه های تبلیغاتی نه تنها در مکان های عمومی شهرها از جمله ایستگاه های اتوبوس رانی و دیوار منازل مردم ممنوع است، بلکه از لحاظ قانونی قابل پیگرد و مستلزم پرداخت جریمه و حبس شش ماه تا سه سال است.

(image)
ماده ۹۲ قانون شهرداری ها نیز اعلام کرده است نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل هایی که‌شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محل ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است‌.
حال با وجود اینکه قانون به صراحت این موضوع را مشخص کرده و آسیب زدن به اموال عمومی را جرم محسوب کرده است اما متاسفانه شاهد تبلیغات روز افزون شهروندان در درو دیوار شهر هستیم که باعث آلودگی بصری و زشت شدن چهره شهر شده است.
از طرفی چسباندن اعلامیه اموات بر دیوارهای مساجد، ایستگاه های اتوبوس، تیرهای چراغ برق و درب بانک ها نیز روز به روز در حال افزایش است و هرجایی از شهر را که تماشا می کنی پر شده است از اعلایمه اموات.
این در حالی است که شهرداری با نصب تابلوهایی در مکان هایی از شهر جای تبلیغات شهروندان را مشخص کرده است اما سوال اینجاست چرا مردم به این موضوع اهمیت چندانی نمی دهند؟
آیا زیبایی شهر برای مردم مهم نیست ؟ یا اینکه از جرم بودن این کار اطلاع کافی ندارند؟
به نظر می رسد حل مشکل چسباندن اطلاعیه، اعلامیه و دیوار نویسی باید به گونه ای باشد که علاوه بر به کار بردن اهرم قانون، در این زمینه فرهنگ سازی نیز شود.
در این بین نقش رسانه ها به خصوص صدا و سیما می تواند بسیار راهگشا باشد و با پخش برنامه هایی در این رابطه به تقویت حس مسئولیت پذیری شهروندان در قبال زیبایی شهری کمک کند.
امیدواریم شهروندان نیز چه در معرفی خدمات شهریشان و چه در هنگام فوت امواتشان فرهنگ شهروندی و شهر نشینی را رعایت کنند و برای به دست آوردن درآمد و کسب مال و یا دعوت مردم به شرکت در مراسم زیبایی شهر را فراموش نکنند و آن را فدای منافع شخصی خود نکنند و علاوه بر اینکه خود اقدام به چسباندن اطلاعیه و دیوار نویسی نکنند بلکه با پاک سازی اماکن به کمک نیروهای شهرداری بشتابند و این ارگان را در اعمال وظایف شهری خود یاری کنند.
دنا

گردآوری: استایل

The post appeared first on .

نصب اعلامیه اموات در سطح شهر ممنوع شد!! +عکس

میهن دانلود