عکس: سایت تفریحی پاترویت

وقتی که “علی دایی” با پدیده شطرنج ایران یک بازی دستگرمی کرد! عکس

وقتی که “علی دایی” با پدیده شطرنج ایران یک بازی دستگرمی کرد! عکس

وقتی که “علی دایی” با پدیده شطرنج ایران یک بازی دستگرمی کرد! عکس
علی دایی امروز با پدیده شطرنج ایران یک بازی دستگرمی برگزار کرد
علی دایی
این تصویری است از علی دایی و پدیده شطرنج ایران. دایی و علیرضا فیروز جا امروز و در روز ولادت حضرت علی(ع) با هم شطرنج بازی کردند.


pakhsjbhip0l2ekm6y8m

خبرآنلاین

گرداوری:

The post appeared first on .

وقتی که “علی دایی” با پدیده شطرنج ایران یک بازی دستگرمی کرد! عکس

وقتی که “علی دایی” با پدیده شطرنج ایران یک بازی دستگرمی کرد! عکس
علی دایی امروز با پدیده شطرنج ایران یک بازی دستگرمی برگزار کرد
علی دایی
این تصویری است از علی دایی و پدیده شطرنج ایران. دایی و علیرضا فیروز جا امروز و در روز ولادت حضرت علی(ع) با هم شطرنج بازی کردند.


(image)

خبرآنلاین

گرداوری:

The post appeared first on .

وقتی که “علی دایی” با پدیده شطرنج ایران یک بازی دستگرمی کرد! عکس

car