عکس: سایت تفریحی پاترویت

پست زیبای علی ضیا! +عکس

پست زیبای علی ضیا! +عکس

پست زیبای علی ضیا! +عکس
سید علی ضیا مجری برنامه های تلویزیونی، در اینستاگرام خود متن زیبایی منتشر کرد.
علی ضیا
سید علی ضیا مجری برنامه ویتامین ۳، نیمروز و ویژه برنامه “شب یلدا “و “تحویل سال ” در اینستاگرام خود اینگونه نوشت:
پرچم شما هميشه سبز و درخشان و بالا ميماند
دلم شبيه همين زيارتگاه ساكت و امن است
به اسمان ابيت قسم واژه ها حالم را نميفهمنند
اين بار بايد تو را لمس كنم
ميانه دست هايم حرفهايم را بريز تا تو حس كني
حالم را
عبادت جمع كلام و لمس و عمل است
كاش ميشد تو را بغل كرد و درد دل كرد
دلم در هواي تو باز ميشودكمي هوا ي خودت را به وجودم بريز
بريز و مرا صاحب شو
كه به عشق تو بي هواي دنيا شوم
حضرت صاحب
حضرت يكي بود و يكي نبود
حضرت دلتنگي
تو از رگ گردن به من نزديكتري و من دلتنگ توام يا دلتنگ خويش؟
پي نوشت: زيارتگاه ی در شهرم

1sbq6udgpbl7zx8zuzk5
جام

گرداوری:

The post appeared first on .

پست زیبای علی ضیا! +عکس

پست زیبای علی ضیا! +عکس
سید علی ضیا مجری برنامه های تلویزیونی، در اینستاگرام خود متن زیبایی منتشر کرد.
علی ضیا
سید علی ضیا مجری برنامه ویتامین ۳، نیمروز و ویژه برنامه “شب یلدا “و “تحویل سال ” در اینستاگرام خود اینگونه نوشت:
پرچم شما هميشه سبز و درخشان و بالا ميماند
دلم شبيه همين زيارتگاه ساكت و امن است
به اسمان ابيت قسم واژه ها حالم را نميفهمنند
اين بار بايد تو را لمس كنم
ميانه دست هايم حرفهايم را بريز تا تو حس كني
حالم را
عبادت جمع كلام و لمس و عمل است
كاش ميشد تو را بغل كرد و درد دل كرد
دلم در هواي تو باز ميشودكمي هوا ي خودت را به وجودم بريز
بريز و مرا صاحب شو
كه به عشق تو بي هواي دنيا شوم
حضرت صاحب
حضرت يكي بود و يكي نبود
حضرت دلتنگي
تو از رگ گردن به من نزديكتري و من دلتنگ توام يا دلتنگ خويش؟
پي نوشت: زيارتگاه ی در شهرم

(image)
جام

گرداوری:

The post appeared first on .

پست زیبای علی ضیا! +عکس

فروش بک لینک