عکس: سایت تفریحی پاترویت

پنهان شدن فراری ۱۸۲ سانتیمتری در ماشین ظرفشویی! +عکس

پنهان شدن فراری ۱۸۲ سانتیمتری در ماشین ظرفشویی! +عکس

پنهان شدن فراری ۱۸۲ سانتیمتری در ماشین ظرفشویی! 
یک زندانی فراری ۱۸۲ سانتیمتری در حالی که یک شورت ورزشی پوشیده بود و دستبند به دست داشت در ماشین ظرفشویی نامزدش پیدا شد.
فراری خطرناک
وزلی اوانز ۲۰ ساله در آپارتمان های تیمبر کریک شرق ایالت تگزاس دستگیر و بعد از یک فرار ۲۴ ساعته به زندان بازگردانده شد.

تیموتی گلن بلنک، رییس پلیس بخش جاسپر گفت: وزلی از زندان فرار کرده و برای خود یک گودال خوب درست کرده است.
تری توتل، صاحب آپارتمان ها گفته است: برای یک مرد به اندازه وزلی که ۱۸۲ سانت قد دارد واقعا سخت است که خود را در چنین ظزفشویی جا کند.
اوانز مجرم از بیمارستانی در جاسپر فرار کرده بود که به خاطر باد کردن دستش بستری شده بود.
اوانز از هشتم مارچ به جرم های سرقت، سرقت خودرو و ایجاد حریق دستگیر شده بود و به جرم فرار از زندان هم با اتهاماتی روبرو خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران

گرداوری:

The post appeared first on .

پنهان شدن فراری ۱۸۲ سانتیمتری در ماشین ظرفشویی! +عکس

پنهان شدن فراری ۱۸۲ سانتیمتری در ماشین ظرفشویی! 
یک زندانی فراری ۱۸۲ سانتیمتری در حالی که یک شورت ورزشی پوشیده بود و دستبند به دست داشت در ماشین ظرفشویی نامزدش پیدا شد.
فراری خطرناک
وزلی اوانز ۲۰ ساله در آپارتمان های تیمبر کریک شرق ایالت تگزاس دستگیر و بعد از یک فرار ۲۴ ساعته به زندان بازگردانده شد.

تیموتی گلن بلنک، رییس پلیس بخش جاسپر گفت: وزلی از زندان فرار کرده و برای خود یک گودال خوب درست کرده است.
تری توتل، صاحب آپارتمان ها گفته است: برای یک مرد به اندازه وزلی که ۱۸۲ سانت قد دارد واقعا سخت است که خود را در چنین ظزفشویی جا کند.
اوانز مجرم از بیمارستانی در جاسپر فرار کرده بود که به خاطر باد کردن دستش بستری شده بود.
اوانز از هشتم مارچ به جرم های سرقت، سرقت خودرو و ایجاد حریق دستگیر شده بود و به جرم فرار از زندان هم با اتهاماتی روبرو خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران

گرداوری:

The post appeared first on .

پنهان شدن فراری ۱۸۲ سانتیمتری در ماشین ظرفشویی! +عکس

فروش بک لینک

روزنامه قانون