عکس: سایت تفریحی پاترویت

کنایه فردوسی پور به شلوار جنجالی سوشا مکانی!

کنایه فردوسی پور به شلوار جنجالی سوشا مکانی!

کنایه فردوسی پور به شلوار جنجالی سوشا مکانی!
عادل فردوسی پور در اولین لحظات گزارش بازی پرسپولیس – راه‌آهن کنایه‌ای به سوشا مکانی زد.
عادل فردوسی پور
زمانی كه تلویزیون تصویر سوشا مكانی روی نیمكت پرسپولیس را نشان داد، عادل گفت: «این هم تصویر سوشا مكانی روی نیمكت. البته ما شلوار سوشا را ندیدیم. شلوار او خیلی سر و صدا به پا كرده.»
اشاره عادل فردوسی پور به شلواری است كه مدتی قبل سوشا در تمرین پرسپولیس پوشید و این شلوار باعث ایجاد حاشیه هایی برای این بازیكن شد.

images (1)
خبرآنلاین

گرداوری:

The post appeared first on .

کنایه فردوسی پور به شلوار جنجالی سوشا مکانی!

کنایه فردوسی پور به شلوار جنجالی سوشا مکانی!
عادل فردوسی پور در اولین لحظات گزارش بازی پرسپولیس – راه‌آهن کنایه‌ای به سوشا مکانی زد.
عادل فردوسی پور
زمانی كه تلویزیون تصویر سوشا مكانی روی نیمكت پرسپولیس را نشان داد، عادل گفت: «این هم تصویر سوشا مكانی روی نیمكت. البته ما شلوار سوشا را ندیدیم. شلوار او خیلی سر و صدا به پا كرده.»
اشاره عادل فردوسی پور به شلواری است كه مدتی قبل سوشا در تمرین پرسپولیس پوشید و این شلوار باعث ایجاد حاشیه هایی برای این بازیكن شد.

(image)
خبرآنلاین

گرداوری:

The post appeared first on .

کنایه فردوسی پور به شلوار جنجالی سوشا مکانی!

خرید بک لینک

خبر جدید