عکس: سایت تفریحی پاترویت

کندن دماغ و قتل فجیع یک زن توسط همسرش! +تصاویر

کندن دماغ و قتل فجیع یک زن توسط همسرش! +تصاویر

کندن دماغ و قتل فجیع یک زن توسط همسرش! +تصاویر

آرمین به بازسازی صحنه جنایت پرداخت و قرار بود در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شود که مادرش با پرداخت دیه توانست رضایت اولیای دم را جلب کند.
ارتکاب جنایت
مردی که دو سال قبل همسرش را به طرز فجیعی کشته بود، به خاطر ابتلا به بیماری اعصاب و روان در بیمارستان روزبه تهران بستری شد.
این مرد که با پرداخت دیه توانسته رضایت اولیای دم را جلب کند نتوانست در دادگاه حاضر شود.

رسیدگی به این پرونده از یکم مهرماه سال ۹۳ به دنبال کشته شدن زن ۳۴ساله ای در خانه اش در خیابان مرتضوی در دستور کار ماموران کلانتری ۱۰۸نواب قرار گرفت. شواهد نشان می داد این زن از سوی همسر ۴۹ساله اش به نام آرمین قربانی جنایت خانوادگی شده است. تلاش برای ردیابی عامل جنایت اغاز شده بود که آرمین به اداره آگاهی رفت و تسلیم پلیس شد.

xyz1bh29t3sm7qjzg7ku
این مرد گفت: مدتی بود به رابطه همسرم با یک مرد غریبه مشکوک شده بودم. چند بار سر همین موضوع با همسرم درگیر شدم و آخرین بار او را به شدت کتک زدم. من که کنترل اعصابم را از دست داده بودم با کارد آشپزخانه چند ضربه به همسرم زدم و از شدت خشم بینی او را با دندان کندم. برای اینکه کمی آرام شوم روی سرم آب یخ ریختم و خانه را ترک کردم. بعد از چند ساعت پرسه زدن در خیابان تسلیم پلیس شدم.

n6tge1tjbygm1wdabt
آرمین به بازسازی صحنه جنایت پرداخت و قرار بود در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شود که مادرش با پرداخت دیه توانست رضایت اولیای دم را جلب کند. در این بین آرمین به خاطر ابتلا به بیماری اعصاب و روان به بیمارستان روزبه منتقل و در آنجا بستری شد. قرار بود آرمین از جنبه عمومی جرم در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی امین مقدم زهرا و با حضور دو قاضی مستشار محکمه شود اما پزشکان بیمارستان روانی روزبه اعلام کردند حال آرمین وخیم است و امکان انتقال وی به دادگاه وجود ندارد.
بدین ترتیب این جلسه تا بهبودی نسبی آرمین و بررسی دوباره سلامت روانی وی هنگام ارتکاب جنایت به بعد موکول شد.

گرداوری:

The post appeared first on .

کندن دماغ و قتل فجیع یک زن توسط همسرش! +تصاویر

کندن دماغ و قتل فجیع یک زن توسط همسرش! +تصاویر

آرمین به بازسازی صحنه جنایت پرداخت و قرار بود در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شود که مادرش با پرداخت دیه توانست رضایت اولیای دم را جلب کند.
ارتکاب جنایت
مردی که دو سال قبل همسرش را به طرز فجیعی کشته بود، به خاطر ابتلا به بیماری اعصاب و روان در بیمارستان روزبه تهران بستری شد.
این مرد که با پرداخت دیه توانسته رضایت اولیای دم را جلب کند نتوانست در دادگاه حاضر شود.

رسیدگی به این پرونده از یکم مهرماه سال ۹۳ به دنبال کشته شدن زن ۳۴ساله ای در خانه اش در خیابان مرتضوی در دستور کار ماموران کلانتری ۱۰۸نواب قرار گرفت. شواهد نشان می داد این زن از سوی همسر ۴۹ساله اش به نام آرمین قربانی جنایت خانوادگی شده است. تلاش برای ردیابی عامل جنایت اغاز شده بود که آرمین به اداره آگاهی رفت و تسلیم پلیس شد.

(image)
این مرد گفت: مدتی بود به رابطه همسرم با یک مرد غریبه مشکوک شده بودم. چند بار سر همین موضوع با همسرم درگیر شدم و آخرین بار او را به شدت کتک زدم. من که کنترل اعصابم را از دست داده بودم با کارد آشپزخانه چند ضربه به همسرم زدم و از شدت خشم بینی او را با دندان کندم. برای اینکه کمی آرام شوم روی سرم آب یخ ریختم و خانه را ترک کردم. بعد از چند ساعت پرسه زدن در خیابان تسلیم پلیس شدم.

(image)
آرمین به بازسازی صحنه جنایت پرداخت و قرار بود در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شود که مادرش با پرداخت دیه توانست رضایت اولیای دم را جلب کند. در این بین آرمین به خاطر ابتلا به بیماری اعصاب و روان به بیمارستان روزبه منتقل و در آنجا بستری شد. قرار بود آرمین از جنبه عمومی جرم در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی امین مقدم زهرا و با حضور دو قاضی مستشار محکمه شود اما پزشکان بیمارستان روانی روزبه اعلام کردند حال آرمین وخیم است و امکان انتقال وی به دادگاه وجود ندارد.
بدین ترتیب این جلسه تا بهبودی نسبی آرمین و بررسی دوباره سلامت روانی وی هنگام ارتکاب جنایت به بعد موکول شد.

گرداوری:

The post appeared first on .

کندن دماغ و قتل فجیع یک زن توسط همسرش! +تصاویر

اسکای نیوز