عکس: سایت تفریحی پاترویت

کودکی که قبل از زنده به گور شدن به دوربین عکاسی لبخند می زند! +عکس

کودکی که قبل از زنده به گور شدن به دوربین عکاسی لبخند می زند! +عکس

کودکی که قبل از زنده به گور شدن به دوربین عکاسی لبخند می زند! +عکس

در تصویر زیر کودکی را می بینید که قبل از زنده به گور شدن به دوربین عکاسی لبخند می زند.
زنده به گور شدن
در تصویر زیر کودکی را مشاهده می کنید که در صف انتظار برای زنده به گور شدن توسط رژیم بعثی عراق است. این کودک معصوم بی خبر از همه جا هنگام عکاسی به دوربین لبخند میزند.
گفتنی است؛ عملیات انفال مشهور به ژینوساید کردها، عنوان سلسله عملیات کشتار همگانی رژیم بعثی عراق بود که در سال ۱۹۸۸ به شیوه ای سیستماتیک در قبال کردها و مناطق کردنیشن این کشور در پیش گرفت و به کشتار بیش از ۱۸۲هزار نفر و نابودی زیرساختهای حیات جمعی منجر شد.

jaeoun7hugth3eqvpk

صراط

گرداوری:

The post appeared first on .

کودکی که قبل از زنده به گور شدن به دوربین عکاسی لبخند می زند! +عکس

کودکی که قبل از زنده به گور شدن به دوربین عکاسی لبخند می زند! +عکس

در تصویر زیر کودکی را می بینید که قبل از زنده به گور شدن به دوربین عکاسی لبخند می زند.
زنده به گور شدن
در تصویر زیر کودکی را مشاهده می کنید که در صف انتظار برای زنده به گور شدن توسط رژیم بعثی عراق است. این کودک معصوم بی خبر از همه جا هنگام عکاسی به دوربین لبخند میزند.
گفتنی است؛ عملیات انفال مشهور به ژینوساید کردها، عنوان سلسله عملیات کشتار همگانی رژیم بعثی عراق بود که در سال ۱۹۸۸ به شیوه ای سیستماتیک در قبال کردها و مناطق کردنیشن این کشور در پیش گرفت و به کشتار بیش از ۱۸۲هزار نفر و نابودی زیرساختهای حیات جمعی منجر شد.

(image)

صراط

گرداوری:

The post appeared first on .

کودکی که قبل از زنده به گور شدن به دوربین عکاسی لبخند می زند! +عکس

اسکای نیوز