عکس: سایت تفریحی پاترویت

گلدان های مینیاتوری زیبا! +تصاویر

گلدان های مینیاتوری زیبا! +تصاویر

گلدان های مینیاتوری زیبا! 
یکی از هنر هایی که اخیرا در دهه های اخیر پا به عرصه دنیای هنر گذاشته است باغبانی است آن هم از نوع مینیاتوری . در این هنر مدرن و نو ظهور سعی میشود که در درون یک گلدان باغی زیبا و کوچک ایجاد شود. از این گلدان ها برای تزئیین استفاده میشود.

1 (2)

1 (3)

1 (4)

1 (5)

1 (6)

1 (7)

1 (8)

1 (9)

گرداوری:

The post appeared first on .

گلدان های مینیاتوری زیبا! +تصاویر

گلدان های مینیاتوری زیبا! 
یکی از هنر هایی که اخیرا در دهه های اخیر پا به عرصه دنیای هنر گذاشته است باغبانی است آن هم از نوع مینیاتوری . در این هنر مدرن و نو ظهور سعی میشود که در درون یک گلدان باغی زیبا و کوچک ایجاد شود. از این گلدان ها برای تزئیین استفاده میشود.

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

(image)

گرداوری:

The post appeared first on .

گلدان های مینیاتوری زیبا! +تصاویر

استخدام