عکس: سایت تفریحی پاترویت

گلوریا هاردی عاشق هفت سین ایرانی است

گلوریا هاردی عاشق هفت سین ایرانی است
گلوریا هاردی همسر فرانسوی ساعد سهیلی هم ایرانی ام هم فرانسوی گلوریا هاردی عاشق هفت سین است گلوریا هاردی، دختر معصومی بود كه بعدا معلوم شد همسر ساعد سهیلی، بازیگر توانمند و جوان سینمای ایران است. وقتی پای حرف‌های او نشستیم، معصوم و بی‌آلایش حرف می‌زد و صمیمی بود. اواخر سریال «كیمیا» بود كه دختری […]

گلوریا هاردی عاشق هفت سین ایرانی است

گلوریا هاردی همسر فرانسوی ساعد سهیلی هم ایرانی ام هم فرانسوی گلوریا هاردی عاشق هفت سین است گلوریا هاردی، دختر معصومی بود كه بعدا معلوم شد همسر ساعد سهیلی، بازیگر توانمند و جوان سینمای ایران است. وقتی پای حرف‌های او نشستیم، معصوم و بی‌آلایش حرف می‌زد و صمیمی بود. اواخر سریال «كیمیا» بود كه دختری […]
گلوریا هاردی عاشق هفت سین ایرانی است

اتومبیل

دانلود نرم افزار