عکس: سایت تفریحی پاترویت

عکس های خفن سریال هایی که مخاطبانشان را سر کار گذاشتند!

عکس های خفن سریال هایی که مخاطبانشان را سر کار گذاشتند!

کنستانتین (ان بی سی) Constantine,درباره پسر (ان بی سی) About Boy, هانیبال (ان بی سی)Hannibal,هارت اهل دیکسی (سی دبلیو)Hart of Dixie,بکستروم (فاکس)Backstrom,بتل کریک (سی بی اس)Battle Creek,تا ابد (ای بی سی)Forever,کمدین ها (اف ایکس)The ,Comediansانتقام (ای بی سی)Revenge,ادیسه آمریکایی (ان بی سی)American Odyssey,پیامد (ان بی سی)State of Affairs,رستاخیز (ای بی سی)Resurrection,مزاحم (سی بی اس)Stalker,لیلهامر (نتفلیکس)Lilyhammer