عکس: سایت تفریحی پاترویت

عکس های خفن پست ها و جمله های عاشقانه فیس بوک

عکس های خفن پست ها و جمله های عاشقانه فیس بوک

جمله های رمانتیک احساسی و پست های عاشقانه فیس بوک عاشق شوید… نه به خاطر لذت بوسه و هم آغوشی… به خاطر تمرکز ذهن روی یک نفر عاشق شوید… وفاداری لذت دارد… همانقدر که زن را باید فهمید … مرد را هم باید درک کرد … همانقدر که زن “بودن” میخواهد … مرد هم “اطمینان” […]