عکس: سایت تفریحی پاترویت

آموزش حرکت و نرمش برای تقویت مچ دست

آموزش حرکت و نرمش برای تقویت مچ دست

حرکات ورزشی و نرمش برای تقویت مچ دست و عضلات مچ دست نرمش های مچ دست به دو دسته نرمش های کششی و نرمش های تقویتی تقسیم میشوند. هدف از انجام نرمش های کششی بدست آوردن دامنه حرکتی بهتر برای این مفصل است و نرمش های تقویتی میتوانند با قویتر کردن عضلات اطراف مفصل موجب […]
عکس جدید