عکس: سایت تفریحی پاترویت

آسیب هایی که مردان پس از طلاق باید متحمل شوند چیست؟

آسیب هایی که مردان پس از طلاق باید متحمل شوند چیست؟

مردان کمتر از زنان تاب و توان برخورد با مشکلات را دارند.گفته شده دلیل بی تحملی مردان در حل مشکلات به دلیل کمبود هورمون استروژن است.مردان پس طلاق از نظر مسایل تربیتی و مسایل حاکم بر زندگی ضربه بیشتری می خورند. مردان قربانی تاثیرات زیانبار طلاق دکتر مظاهری دبیر انجمن روان پزشکان ایران، تاثیرات زیانبار طلاق […]
تصویر زن