عکس: سایت تفریحی پاترویت

عکس های خفن معمای پیدا کردن پین کد گاوصندوق

عکس های خفن معمای پیدا کردن پین کد گاوصندوق

معمای ریاضیاتی پیدا کردن رمز گاوصندوق سینا پین‌کد ۵ رقمی گاوصندوق خود را فراموش کرده است. با این حال، اطلاعاتی درباره اعداد پین‌کد خود دارد: – جمع رقم‌های پنجم و سوم پین‌کد برابر با چهارده است. – رقم اول، یک واحد از دوبرابر رقم‌ دوم کمتر است. – رقم چهارم، یک واحد از رقم دوم […]