عکس: سایت تفریحی پاترویت

نرم افزار تلگرام Telegram فیلتر شد

نرم افزار تلگرام Telegram فیلتر شد

telegram مسنجر فیلتر شده؟باز کردن تلگرام, تلگرام فیلتر شد! تلگرام چندین ساعت است که فیلتر شده است علت فیلتر شدن تلگرام,فیلترشکن تلگرام
تصویر دختر